Windows 10 UWP Uygulamalarında InkCanvas ile imza almak

10 Şubat 2016

Geçen hafta email ile aldığım bir soruyu cevaplamak üzere bu makaleyi yazıyorum.

Windows 10 UWP uygulamalarında eğer kullanıcının imzasını ekran üzerinde almak isterseniz InkCanvas sınıfını kullanabilirsiniz.

Hemen Visual Studio açıp yeni bir proje oluşturarak nasıl yapabileceğimizi inceleyelim;

Öncelikle MainPage.xaml dosyasını açalım ve içerisini aşağıdaki gibi değiştirerek, ekran tasarımımızı yapalım;

<Page x:Class=”InkCanvasOrnek.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:local=”using:InkCanvasOrnek”>

&lt;Grid Background="#f1c40f" Padding="20"&gt;
  &lt;Grid.RowDefinitions&gt;
    &lt;RowDefinition Height="Auto" /&gt;
    &lt;RowDefinition Height="Auto" /&gt;
    &lt;RowDefinition Height="Auto" /&gt;
    &lt;RowDefinition Height="*" /&gt;
    &lt;RowDefinition Height="Auto" /&gt;
  &lt;/Grid.RowDefinitions&gt;

  &lt;TextBox Header="Adınız" Grid.Row="0" /&gt;
  &lt;TextBox Header="Soyadınız" Grid.Row="1" /&gt;
  &lt;TextBlock Text="İmzanız" Margin="0, 4, 0, 8 " Grid.Row="2" /&gt;
  &lt;InkCanvas x:Name="ink" Grid.Row="3" /&gt;
  &lt;Button HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" Content="Kaydet" Padding="10" Grid.Row="4" /&gt;
&lt;/Grid&gt;

</Page></pre>

Eğer uygulamamızı Windows 10 Mobile Emulator‘ünde açacak olursak aşağıdaki gibi gözükmeli;

Dokunmatik ekran ve Mouse ile InkCanvas‘ın kullanılabilmesi için MainPage.xaml.cs dosyasında bulunan constructor‘da InkPresenter property‘sinde yeralan InputDeviceTypes özelliğine CoreInputDeviceTypes enum’ında bulunan Mouse ve Touch değerlerini aşağıdaki şekilde eklememiz gerekli;

ink.InkPresenter.InputDeviceTypes = CoreInputDeviceTypes.Mouse | CoreInputDeviceTypes.Touch;

Böylece uygulamada imza atmak için bir boşluk oluşturmuş olduk;

Eğer istersek, InkCanvas sınıfının InkPresenter property’sinde yeralan UpdateDefaultDrawingAttributes() methoduna yeni bir InkDrawingAttributes sınıfından değişken tanımlayabilir ve InkCanvas üzerine yapılan çizimlerin kalemini değiştirebiliriz;

var attr = new InkDrawingAttributes();
attr.Color = Colors.Red;
attr.PenTip = PenTipShape.Circle;
attr.Size = new Size(3, 18);
ink.InkPresenter.UpdateDefaultDrawingAttributes(attr);


![](/assets/uploads/2016/02/InkCanvas-4.png)

*Not : Taklit etmeye çalıştığım **Picasso**'nun çok bilinen imzası aşağıdaki gibidir, ne dersiniz, benzetebilmiş miyim?*

![](/assets/uploads/2016/02/InkCanvas-5.png)

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 290

Creative Commons Lisansı