virtual olmayan method'ları override etmek

23 Şubat 2010

Base class‘ta tanımlanmış bir method‘u override etmemiz gerekiyor. Fakat method virtual yazılmamışsa, override edilemez. Türetilmiş class‘ta base class‘taki virtual olmayan method’u nasıl override edebiliriz?

Türetilmiş class’ta base class’taki method’u override etmek yerine new anahtar kelimesi ile baştan yazabiliriz. Böylece** virtual** yazılmamış ve dolayısıyla override edilemeyecek method’ları “bir çeşitoverride etmiş oluruz.

class Base { public virtual void VirtualGoster() { Console.WriteLine(“Base.VirtualGoster”); }

public void Goster()
{
  Console.WriteLine(“Base.Goster”);
} }

class Derived : Base { public override void VirtualGoster() { Console.WriteLine(“Derived.VirtualGoster”); }

public new void Goster()
{
  Console.WriteLine(“Derived.Goster”);
} }

class Program { static void Main(string[] args) { Base base = new Derived(); base.VirtualGoster(); base.Goster();

  Console.WriteLine();

  Derived derived = new Derived();
  derived.VirtualGoster();
  derived.Goster();
} }

Çıktı : Derived.VirtualGoster Base.Goster Derived.VirtualGoster Derived.Goster

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı