Asp.Net Core üzerinde SignalR kullanımı

09 Eylül 2016
Bu makalenin kodlarına Github üzerinde emreozcant hesabımda yer alan Asp.Net Core SignalR aracılığıyla erişebilirsiniz. Sevgili arkadaşım Bora Kaşmer yeni yapacağı bir proje ile ilgili konuşurken Asp.Net Core üzerinde SignalR çalıştırmak istediğini söyledi, ben de bu makaleyi yazdım :) Bu makalede adım adım ilerleyerek, dotnet CLI ile projeyi oluşturacak, Visual Studio Code ile geliştirecek ve Microsoft Edge tarayıcısı ile test edeceğiz. Öncelikle, eğer bilgisayarınızda .Net Core yüklü değilse yüklemeniz gerekiyor. Hemen proje için yeni bir dizin oluşturalım ve Command Prompt açarak dotnet new komutu ile projeyi oluşturalım; Projeyi oluşturduğumuz dizinde Program.cs ve project.json dosyaları oluşmuş olmalı. Eğer SignalR ve .Net Core...

C#'ta assembly: InternalsVisibleToAttribute kullanımı

16 Temmuz 2016
C#‘ta kullanabildiğimiz erişim belirleyicileri (Access Modifiers) daha önce C# Erişim Belirleyiciler - Access Modifiers isimli makalede ele almıştım. C# kurallarına göre, bir proje diğer projeyi referans olarak görüyorsa public erişim belirleyicili (access modifier) olan class‘lara erişebilir. internal access modifier olan class‘lara ise referans olarak gören projeden erişilemez, sadece tanımlandığı projeden erişilebilir. Göstermesi, anlatmasından kolay olacak sanırım. Hemen Visual Studio 2015 açalım ve yeni bir Console Application projesi oluşturalım; Solution‘a sağ tuşla tıklayalım ve Add Project menüsünden bir tane Class Library ekleyelim ve Class1.cs dosyasının ismini VeritabaniErisimi.cs olacak şekilde değiştirelim; Yeni oluşturduğumuz Class Library projesini Console Application projesinin referans‘larına ekleyelim; Böylece...

Windows 10 UWP uygulamalarında ekran nesnelerine stil vermek - Inline

25 Haziran 2016
Windows 10 UWP uygulaması geliştirirken ekranda göstereceğimiz nesnelerin varsayılandan farklı gözükmesini isteriz. Bunun için istediğimiz nesnelerin stillerini (Style) değiştirmemiz gerekir. Hemen yeni bir proje oluşturalım ve stilleri nasıl değiştireceğimizi inceleyelim; Projeyi oluşturduktan sonra, MainPage.xaml dosyasını açalım ve içerisini aşağıdaki şekilde değiştirelim; Stilini değiştirmek istediğimiz nesnenin özelliklerini kullanarak farklı gözükmesini sağlayabiliyoruz. Örneğin, sayfaya bir Button nesnesi ekleyerek aşağıdaki özelliklerini değiştirebilir, ekranda varsayılan halinden farklı gözükmesini sağlayabiliriz; Background Foreground BorderBrush Margin Padding Sonuç aşağıdaki gibi olmalı;

ASP.NET Core projelerinde Kestrel adresini belirleme

12 Haziran 2016
Bu makaleyi okumadan önce Asp.Net Kategorisindeki diğer makalelerimi okumanızı tavsiye ederim. AspNet Core 1.0 projelerinde Kestrel Application Server’ın çalışacağı adresi değiştirmek isteyebilirsiniz. Hemen örnek proje oluşturacağımız dizine Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) içerisinden gidiyoruz ve aşağıdaki kodları çalıştırıyoruz; Yeni oluşturduğumuz projeyi çalıştırmak için aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli; dotnet run Proje http://localhost:5000 adresinden çalışmaya başlayacak, istediğimiz tarayıcıyı açarak http://localhost:5000 adresi aracılığıyla projeyi kullanabileceğiz. Program.cs dosyası içerisinde yeralan Main() methoduna aşağıdaki kod parçasını ekleyecek olursak projenin çalıştırılacağı adresleri değiştirebiliriz; Main() methodu aşağıdaki gibi bir hale gelmiş olmalı;

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı