Silverlight 4 TextTrimming özelliği

25 Kasım 2009
Silverlight 3 ve öncesi versiyonlarda, yazı alanına sığmayan metinleri, üç nokta ekleyerek trim etmek için, kendi kontrolümüzü yazmamız gerekiyordu. Mesela, elimizde şöyle uzun bir yazı olsun; Silverlight helps you create rich web applications that run on Mac OS, Windows, and Linux. Welcome to a new level of engaging, rich, safe, secure, and scalable cross-platform experience. Bu yazıyı, 250px’lik bir metin alanında göstermemiz lazım, ama sığmayan kısımları yanyana üç nokta ile göstermemiz gerekiyor. Silverlight helps you create rich web applications … Silverlight 4 versiyonundan önce, bu isteğimizi yerine getirmek için, kendi TextBlock kontrolümüzü yazmamız gerekirdi. Silverlight 4 versiyonla birlikte ise, TextBlock...

PDC 2009'da Silverlight 4 Beta yayınlandı

24 Kasım 2009
18 Kasım 2009 tarihinde, Microsoft PDC’09 (Microsoft Proffessional Developers Conference 2009) konferansında konuşmacı Scott Gutherie, Silverlight 4 Beta’nın yayınlandığını duyurdu. Resmi sitesi silverlight.net‘te yer alan şu sayfadan ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Channel9’da yeralan video‘dan yenilik olarak nelerin geleceğini izleyebilirsiniz. Yeniliklerden kısaca bahsetmek gerekirse; Yazdırma ile ilgili yenilikler ZEmre Metin Alanı kontrolünün eklenmesi Datagrid üzerinde kolonlara otomatik genişlik verilebilmesi ve Kopyalama desteği Fare tekerlerine gelen destek Sağ tuş desteği Windows’un panosuna erişim imkanı Browser içerisindeki silverlight nesnesinin sürükle-bırak tekniğinde bırakma noktası olarak belirlenebilmesi Webcamerası ve Mikrofon desteği PNG dosya türünün tüm formatlarına tam destek Out-Of-Browser moduna daha çok destek WebBrowser kontrolü İstemci...

DataTable ve DataReader nesnelerini yarıştıralım

23 Kasım 2009
.Net ortamında veriye erişim modeli olarak kullanabileceğimiz iki seçenek vardır; Bağlantılı (Connected) ve Bağlantısız (Disconnected) Ortam. Bağlantılı veri erişim modelinde, veriye erişmek için DataReader classını, Bağlantısız veri erişim modelinde ise, genellikle DataTable classını kullanırız. Bu yazımda, bu iki class’ı benzer şartlar altında yarıştıracağız ve hangisinin veriyi daha hızlı getirdiğine karar vereceğiz. Projenin kaynak kodlarını buradan download edebilirsiniz. Kaynak kodlara baktığınızda görebileceğiniz gibi, proje tek form’dan oluşuyor. Formun Load event’inde, AdventureWorks2008R2 veritabanına bağlantı açılıyor ve PR_TABLO_LISTESI procedure’ü çalıştırılıyor. PR_TABLO_LISTESI procedure’ünün kodları; CREATE PROCEDURE PR_TABLO_LISTESI AS DECLARE @T TABLE (TABLO_ADI VARCHAR(100), SATIR_SAYISI INT) INSERT INTO @T EXEC sp_msForEachTable ‘SELECT ‘’?’’, COUNT(*) FROM...

jQuery için SlideShow eklentisi : CrossSlide

22 Kasım 2009
jQuery ile uygulama geliştirirken en büyük avantajımız, web’de çok fazla plugin bulabilmemizdir. Bir arkadaşımın sorusu üzerine, slide-show yaptırabileceği jQuery plugin’i aramaya başladım. Karşılaştığım birkaç plugin’den en çok hoşuma giden, CrossSlide oldu. Örnek kullanımını görmek için demo sayfasına bakabilirsiniz. Sıkıştırılmamış hali 11Kb olan plugin’i şuradan indirebilirsiniz. (Nedense plugin’in minify versiyonu bulunmuyor.) Minify halini arayan geliştiriciler için, plugin’i http://jscompress.com adresinden minify ettirdim. Minify edilmiş halini (6.46Kb) buradan download edebilirsiniz. Minify edilmiş halini değil, packed halini download etmek istiyorsanız, aynı siteden packed (4.59Kb) ettirdim. Onu da buradan download edebilirsiniz. jQuery için web’de bulabileceğiniz diğer slide-show eklentileri; http://www.eogallery.com http://www.twospy.com/galleriffic/#7 http://spaceforaname.com/galleryview http://jquery.malsup.com/cycle http://spaceforaname.com/gallery-light.html http://leandrovieira.com/projects/jquery/lightbox http://pagetalks.com/share/slideView http://eyecon.ro/spacegallery http://benjaminsterling.com/jquery-jqgalscroll-photo-gallery

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı