C# ile Dizi Bölümleme

30 Aralık 2009
Bilgeadam’da öğrencilerimden birinin sorduğu soru üzerine, bir dizinin, belli sayıda elemanlardan oluşan alt dizilere bölünmesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yazdım. Uygulama şöyle çalışıyor; rastgele kelimelerden oluşan bir dizimiz var, bu diziyi, n elemanlı alt dizilere bölmek istiyoruz. Hemen kolları sıvayalım ve kod yazmaya başlayalım. Öncelikle rastgele kelime oluşturma fonksiyonunu yazalım; const string Harfler = “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”; Random r = new Random(); public string RastgeleKelimeUret(int HarfAdet) { char[] arrReturn = new char[HarfAdet]; Parallel.For(0, HarfAdet, iLoop =&gt; { arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)]; }); return new string(arrReturn); }</pre> Bu fonksiyonu C# ile Dizi Karıştırma yazımdan hatırlayacaksınız. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak List<string> tipinde...

C# ile Image Crawler Uygulaması

29 Aralık 2009
Daha önce yazdığımız C# ile WebCrawler Uygulamasına ek olarak, bu sefer, sayfadaki resimleri bulup, ekranda gösteren bir uygulama yazacağız. Uygulamamız, bir web sayfasına bağlacak, sayfadaki img taglarının src değerlerini bir diziye dolduracak ve bu diziyi ekranda gösterecek. Dizi’den bir satır seçildiğinde, ilgili resmi ekrana getirecek. Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturarak uygulamayı yazmaya başlayalım; Bir web sayfasındaki resimleri bulmak için, List<string> tipinde değer döndüren ResimleriBul() isimli fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyon adres bilgisini parametre olarak alacak, sayfadaki her img tagının src özelliğini bir listeye ekleyecek. Geriye bu liste’yi döndürecek. private List<string> ResimleriBul(string adres) { List<string> arrReturn = new List<string>(); WebRequest wr =...

C# ile Dizi Karıştırma

29 Aralık 2009
Bu yazımda, bir dizi’nin C# ile nasıl karıştırılacağı (shuffle edileceği) ile ilgili bir örnek yapacağım. Aşağıdaki formu oluşturarak, hemen programlamaya başlayalım. İlk ihtiyacımız olan şey, tabiiki bir Liste. Rastgele kelimelerden oluşan karışık bir liste oluşturmak için, aşağıdaki RastgeleKelimeUret fonksiyonunu yazalım. const string Harfler = “1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”; Random r = new Random(); public string RastgeleKelimeUret() { char[] arrReturn = new char[15]; Parallel.For(0, 15, iLoop =&gt; { arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)]; }); return new string(arrReturn); }</pre> Form’umuzun Load olayında, Parallel For yeteneklerinden faydalanarak, 15 harften oluşan 100 adet rastgele kelime üretiyoruz ve OrjinalListe isimli Generic Collection‘a dolduruyoruz. private void MainForm_Load(object sender,...

C# ile Google Url Kısaltma Servisini Kullanmak

29 Aralık 2009
Adres kısaltma servisleri ile uzun internet linklerini kısaltmak mümkündür. İnternette birçok adres kısaltma servisi şu anda hizmet vermektedir. Birkaç tanesine örnek olarak; http://tinyurl.com/ http://snipurl.com/ http://shorl.com/ http://tiny.cc/ Facebook adres kısaltma servisleri listesine http://fb.me ile katıldı. Tabii Google’da boş durmadı ve hemen kolları sıvayarak adres kısaltma servisi http://goo.gl duyurdu. Bu yazımda, C# ile bu servisi nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle ekranımızı aşağıdaki resimdeki gibi tasarlayalım; Uygulamanın anahtar parçası, Kısalt butonunun Click olayında gerçekleşiyor. Google Url Shortener servisini kullanmak için http://ggl-shortener.appspot.com adresine url parametresi ile kısaltılmak istenen adres geçilmeli. Biz bunu şöyle gerçekleştireceğiz; WebRequest wr = WebRequest.Create(string.Format(“http://ggl-shortener.appspot.com/?url={0}”, txtAdres.Text)); WebResponse ws = wr.GetResponse(); StreamReader sr...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı