C# switch ifadelerinde explicit fall through

Explicit Fall Through : Uygulamanın ilgili değişkenin değerine göre, switch ifadesindeki case‘lerden uygun olana dallanması ve break görene kadar, koddan aşağı doğru, diğer case‘lere girerek ilerlemesidir. C# dilinde switch ifadelerinde explicit fall through desteklenmez. Bu yüzden aşağıdaki kod, derleme zamanında hata verecektir ve derlenmeyecektir. switch(değişken) { case 0: /// 0 durumda çalışacak kod case 1: /// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod case 2: /// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod break; }</pre> Yukarıdaki kod parçasını C#’ta çalıştırmak istiyorsak, aşağıdaki gibi yazabiliriz; switch(değişken) { case 0: /// 0 durumda çalışacak kod goto case 1;...

XNA (XNA's not an acronym) ile Oyun Programlama

XNA Oyun Programlama yazı dizime bu yazımla başlıyorum. Öncelikle XNA nedir? biraz bundan bahsetmek istiyorum. XNA, .Net ortamında 2D ve 3D oyun geliştirmek için, Microsoft tarafından üretilmiş bir framework‘tür. XNA bir programalama dili veya tekniği değildir, yüzlerce class’tan oluşan bir framework’tür. XNA temelinde, Xbox platformu için .Net Compact Framework 2.0 ve Windows platformu için .Net Framework 2.0 vardır. DirectX veya OpenGL‘in low-level fonksiyonlarıyla uğraşmak yerine programcıya, daha kolay yönetilebilir, kullanılabilir, OOP sınıflar sunacak şekilde kodlanmıştır. Haliyle, oyun geliştirmeye başlamak isteyenler için güzel bir başlangıç noktasıdır. Microsoft tarafından ilk olarak 14 Mart 2006 tarihinde San Jose California’da düzenlenen Game Developers Conference‘ta...

Kelimenin son harfi ile başlayan kelime oyunu

Eminim hepimiz, kendi aramızda, “Kelimenin Son Harfi ile Başlayan Kelime Oyunu“nu oynamışızdır. Oyunun kuralları basittir, iki “oyuncu” karşılıklı oturur, oyunculardan biri, bir kelime söyleyerek oyunu başlatır. Sonra oyuncular sırayla, diğerinin söylediği kelimenin son harfi ile başlayan başka bir kelime söylemek zorundadır. Söyleyecek kelime bulamayan oyuncu “oyunu” kaybeder. Gelin bu basit oyunu C# ile yazalım. Hemen ekran görüntüsü vererek başlıyorum; Oyunu, bir Oyuncu, bir Bilgisayar Oyuncusuna karşı oynayacak. İhtiyacımız olan ilk şey, Bilgisayar Oyuncusu’nun içinden kelime seçeceği sözlük. Sözlük oluşturmak için daha önce yazdığım Web Sayfasından Sözlük Oluşturma ve Dizi Karıştırma makalelerini birleştirip kullanacağız. btnYeniOyun butonunun Click olayında, txtAdres kontrolüne yazılmış...

C# ile isNumeric() fonksiyonu yazalım

VB.NET programcılarının kullanabildiği, ama C#‘ta bulunmayan isNumeric() fonksiyonunu kendimiz yazacağız; public static class ExtensionManager { public static bool isNumeric(this string value) { double oReturn = 0; return double.TryParse(value, out oReturn); } }</pre> Artık C# kodumuzun herhangi bir yerinde string Deger = "5"; bool Rakamsal = Deger.isNumeric(); veya string Deger = "5"; bool Rakamsal = ExtensionManager.isNumeric(Deger); kullanabiliriz.

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı