C# Auto-Implemented Properties Özelliği

Uygulamalarımızı geliştirirken birçok class veya struct yazmamız gerekir. Bu class veya struct‘ların hemen hepsinde özelliklere (properties) ihtiyaç duyarız. Çünkü, local değişkenlerin public değil, private olmasını isteriz. Bu durumda yapmamız gereken public olmasını istediğimiz local değişkenlere birer tane özellik (property) yazmaktır. Örnek Personel Class‘ı aşağıdaki gibi olacaktır; public class Personel { private int PersonelId; private string AdSoyad; }</pre> public class Personel { private int _PersonelId; private string _AdSoyad; public int PersonelId { get { return _PersonelId; } set { _PersonelId = value; } } public string AdSoyad { get { return _AdSoyad; } set { _AdSoyad = value; } } }...

C# ile Tarihin Gününü Bulma

Uygulamanızda tarih göstereceğiniz ekranlarda, tarihin gününü de göstermek istersiniz. Hatta gün isimlerinin, kullanıcının dilinde olmasını istersiniz. Öncelikle ilgili tarihin hangi güne geldiğini bulalım; int gun1 = (int)DateTime.Now.DayOfWeek; int gun2 = (int)DateTime.Now.AddMonth(-5).DayOfWeek; int gun3 = (int)DateTime.Parse(“2009-01-05”).DayOfWeek;</pre> Dikkat etmemiz gereken şey; DayOfWeek ilgili tarihin hangi güne denk geldiğini bulurken, Pazar gününü baz alır. Uygulamayı kullanan kullanıcının kendi dilinde gün ismini bulmak için; string gun1 = DateTime.Now.ToString("dddd"); string gun2 = DateTime.Now.DayOfWeek; string gun3 = DateTime.Parse("2009-01-05").DayOfWeek; string gun4 = CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.DayNames[(int)DateTime.Now.DayOfWeek]; İlgili tarihin hangi güne geldiğini başka bir dilde bulmak için; string gun5 = CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").DateTimeFormat.DayNames[(int)DateTime.Now.DayOfWeek]; string gun6 = CultureInfo.GetCultureInfo("de-DE").DateTimeFormat.DayNames[(int)DateTime.Now.DayOfWeek];

C# Null Coalescing (??) Operatörü

Null Coalescing Operatörü (??) C# dilinin gözden kaçan, ama çok kullanışlı bir operatörüdür. ?? operatörü sayesinde bir değişkenin değerinin null olduğu durumda alternatif değer döndürebiliriz. string mesaj = “merhaba dünya!”; string sonuc = mesaj ?? “mesaj yok”;</pre> Eğer mesaj değişkeni null değer içeriyor olsaydı, sonuc değişkenine “mesaj yok” değeri atanacaktı. string mesaj = null; string sonuc = mesaj ?? "mesaj yok"; int? yas = 30; int sonuc = yas ?? -1; Eğer yas değişkeni null ise, sonuc değişkenine -1 değeri ata. int? yas = null; int sonuc = yas ?? -1;

Sql Server 2008 MERGE Operatörü

Sql Server 2008 ile hayatımıza yeni bir operatör geldi : MERGE. MERGE Operatörü koşullu olarak INSERT ve UPDATE yerine geçen bir operatördür. İşlem yapmak istediğiniz kaydın varlığına bağlı olarak INSERT veya UPDATE işlemlerinden birisini gerçekleştirir. Eskiden bu işi gerçekleştirmek için, her satır için çalışan bir döngü içerisinde satırın varlığını kontrol ettirdiğimiz IF kontrolü olurdu, ya INSERT cümlesini ya da UPDATE cümlesini çalıştırırdık. MERGE operatörünün ana kullanım alanı DataWarehouse‘lar olacaktır. OLTP mimarisinde veritabanınız içinde bulunan verilerinizin, OLAP mimarisinde veritabanınıza işlemek istediğinizde, varolan satırları UPDATE etmek, varolmayan satırları INSERT etmek istersiniz. MERGE operatörü, bu karmaşık yapının oldukça basitleşmesini sağlıyor. Kullanım şablonu; MERGE...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı