LINQ ile Bilgisayara Kurulu Programları Sorgulamak

Bu yazımda, bilgisayarda kurulu programları, LINQ kullanarak nasıl sorgulayacağımızı inceleyeceğim. Bilgisayara kurduğumuz her program bilgisayarın Registry‘sine kurulum ile ilgili bir kayıt bırakır. Bilmeyenler için not: Registry’yi açmak için komut satırına regedit yazmanız yeterli. Registry ile ilgili daha detaylı bilgi için MSDN: Registry sayfasına bakmanızı tavsiye ederim. Registry‘nin LocalMachine\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall dalında, bilgisayara kurulu olan uygulamalara ve bu uygulamalar ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Uygulamamızda, Registry class’ını kullanabilmek için, kodumuza aşağıdaki namespace’i eklememiz gerekiyor. using Microsoft.Win32;</pre> Hemen form tasarlamakla başlayalım. Yukarıdaki formu oluşturduktan sonra btnGetir butonunun Click olayına aşağıdaki kodu yazalım; using (RegistryKey rk = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall")) { var programlar = from k in rk.GetSubKeyNames()...

Sql Server Where ve Join Filtreleri Karşılaştırma

Bilgisayar Programcılığı dünyasında genellikle bir işi yapmanın birden fazla yolu vardır. Özellikle veritabanı tarafında bu yollar daha da fazla olabilir. Uygulama Geliştiriciler olarak yeni bir kod parçası yazacağımız zaman, genellikle bu yollardan en çok kullandığımız bir tanesini seçeriz ve onu kullanırız. Ne var ki, seçtiğimiz yol herzaman en doğru yol olmayabilir. Sql‘de join‘li sorgulama yaparken, filtreleme için kullandığımız yöntem de bunlardan biri olabilir. Bu yazımda join‘li sorgularda filtreleme için seçebileceğimiz iki yolu karşılaştıracağım. Karşılaştırma yapmak için kendi bilgisayarımda kurulu olan Sql Server 2008 üzerinde AdventureWorkd2008 R2 veritabanını kullandım. Eğer birden fazla tablonun join‘ler ile ilişkilendirildiği bir sorgu yazıyorsak, sonuç kümesini filtreleme için...

C# Speech Synthesis - Konuşma Sentezleyici

Eğer uygulamanızda, Text-to-Speech (TTS) yeteneği olmasını istiyorsanız, .Net Framework içerisinde bunu yapmanızı sağlayacak sınıflar mevcut. Projenizde Text-To-Speech sınıflarını kullanabilmek için, System.Speech.Synthesis namespace’indeki sınıflara erişebilmeniz gereklidir. System.Speech.Synthesis namespace’ine, projenize System.Speech.dll assembly’yi referans olarak ekleyerek ulaşabilirsiniz. Text-to-Speech kullanmak istediğiniz sınıfın bulunduğu kod dosyasının en üstünde bulunan using‘leri yazdığınız kısma; using System.Speech.Synthesis;</pre> satırını ekleyiniz. Daha sonra yapmanız gereken, kodunuzun ilgili yerine aşağıdaki kod parçasını eklemek; SpeechSynthesizer ss = new SpeechSynthesizer(); ss.Speak("Konuşmaya çevrilecek ve hoparlörden duyulacak metin"); Uygulama çalışırken, ilgili satıra geldiğinde, önce Speak() methoduna parametre olarak verdiğiniz string hoparlörden duyulur, sonra bir sonraki satırdan çalışmaya devam eder. Eğer metnin konuşmaya çevrilme işleminin uzun...

C# String'i Title Case'e (Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Gerisi Küçük) Çevirme

.Net Framework içerisinde string.ToUpper() ve string.ToLower() fonksiyonlarını kullanarak string değişkenin içeriğini BÜYÜK ve küçük harfe çevirebiliyoruz. Metni Upper Case (Tümü Büyük Harfler) ve Lower Case (Tümü Küçük Harfler) formatlamak haricinde Title Case (Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Gerisi Küçük) çevirmek yaygın kullanılan başka bir formattır. string sınıfına bir Extension Method yazarak bu özelliğe sahip olmasını sağlayabiliriz. Extension Method‘u yazarken bilmemiz gereken ilk şey, ToTitleCase() method’unun TextInfo sınıfında yer aldığıdır. TextInfo sınıfına CultureInfo sınıfının CurrentCulture özelliğinden ulaşabiliriz. public static class ExtensionManager { public static string ToTitleCase(this string Text) { return CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(Text); } }</pre> Artık projemiz içerisinde herhangi bir yerde string değişkenimizin ToTitleCase()...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı