LINQ ile Dosya Sisteminde Sorgulama Yapmak

Yazdığımız uygulamalarda dosya sisteminde arama yapmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda genelde döngüler yazarız. Peki LINQ kullanamaz mıyız? Üzerinde biraz çalıştıktan ve araştırma yaptıktan sonra, aşağıdaki kodu elde ettim; private IEnumerable<FileInfo> DosyaListesi(DirectoryInfo KokDizin, string Uzanti, string DosyaAdiParcasi) { foreach (var f in KokDizin.GetFiles().Where(Dosya => Dosya.Extension == Uzanti && Dosya.Name.Contains(DosyaAdiParcasi))) yield return f; foreach (DirectoryInfo d in KokDizin.GetDirectories()) foreach (var f in DosyaListesi(d, Uzanti, DosyaAdiParcasi)) yield return f; } Gördüğünüz gibi fonksiyon, parametre olarak aramaya başlanacak kök dizini, arama yapılacak dosyanın uzantısını ve dosya isminde bir parçayı alıyor, geriye FileInfo sınıfında liste döndürüyor. İlk foreach döngüsünde kök dizinde parametre ile alınmış kriterlere...

Dosyanın UTF8 Formatında Olduğunu Belirleme

BilgeAdam‘da bir öğrencimin sorusu üzerine, bir dosyanın UTF8 formatında olup olmadığını belirlemek için programatik yollar düşünmeye başlamıştım. System.Text namespace’inde bulunan Encoding class‘ını incelerken şöyle bir yol buldum; public static bool IsUtf8(string DosyaAdi) { using (var Dosya = File.Open(DosyaAdi, FileMode.Open)) { byte[] pre = Encoding.UTF8.GetPreamble(); var b = new byte[pre.Length]; Dosya.Read(b, 0, b.Length); return b.SequenceEqual(pre); } } Sadece dosyanın UTF8 olduğunu kontrol etmek için biraz hantal bir yol gibi gözüküyor değil mi? Daha iyi bir yöntem öneriniz varsa, yorumlarınızı bekliyorum.

Sql Server SET NOCOUNT komutu

Sql Server‘da her sorgu çalıştırdığımızda, sorgu sonucu, etkilenen satır sayısı ile birlikte, sorguyu çalıştıran uygulamaya geri gönderilir. Bazı durumlarda bu bilgi işimize yarasa bile, genellikle kullanmayız. Sql Server‘ın bu bilgiyi hesaplamasını ve uygulamaya geri göndermesini engelleyerek, çok ufakta olsa kazanç sağlayabiliriz. Yapmamız gereken, sorgudan önce aşağıdaki komutu çalıştırmak olacaktır; SET NOCOUNT ON Sql Server sadece ilgili sorgu için, etkilenen satır sayısını hesaplama işlemini yapmayacaktır.

Birkaç Faydalı Extension Method

C# 3.0 ile gelen Extension Method desteğini çok kullanışlı bulduğum için, kendi uygulamalarımda kullanmaya çalışıyorum. Bu yazımda faydalı bulduğum birkaç Extension Method‘u toplamaya çalıştım. Metni Encrypt - Decrypt Eden Extension Method namespace ExtensionManager { public static class Extensions { public static string Encrypt(this string stringToEncrypt, string key) { if (string.IsNullOrEmpty(stringToEncrypt)) throw new ArgumentException(“Boş metin şifrelenemez”); if (string.IsNullOrEmpty(key)) throw new ArgumentException(“Şifreleme için anahtar vermelisiniz”); CspParameters cspp = new CspParameters(); cspp.KeyContainerName = key; RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider(cspp); rsa.PersistKeyInCsp = true; byte[] bytes = rsa.Encrypt(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(stringToEncrypt), true); return BitConverter.ToString(bytes); } public static string Decrypt(this string stringToDecrypt, string key) { if (string.IsNullOrEmpty(stringToDecrypt)) throw new...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı