XNA - Başlangıç

18 Şubat 2010
XNA serimizin ikinci yazısında, Visual Studio 2008‘lerimizi açıyoruz ve yeni bir Windows Game projesi oluşturuyoruz. Solution Explorer‘a baktığımızda, proje içindeki dosyaları görüyoruz. XNA Oyununu çalıştırdığımızda, başlangıç noktası olarak Program.cs‘deki Program class’ının static void Main() methodu çalıştırılır. Main() method’unun yaptığı iş basittir; static void Main(string[] args) { using (GameLoop game = new GameLoop()) { game.Run(); } }</pre> GameLoop class’ından instance oluşturup, Run() method’unu çağırır. GameLoop class’ına bakarsak; public class GameLoop : Microsoft.Xna.Framework.Game { GraphicsDeviceManager graphics; SpriteBatch spriteBatch; public GameLoop() { graphics = new GraphicsDeviceManager(this); Content.RootDirectory = "Content"; } protected override void Initialize() { base.Initialize(); } protected override void LoadContent() { spriteBatch...

C# Uygulamalarında XML Dokümantasyonu Kullanmak

18 Şubat 2010
C# ile Uygulama Geliştirirken Yorum Satırlarını Kullanmak yazımda başladığım konuya XML Dokümantasyonunu eklemem gerekir. Geleneksel C-tarzı yorum satırlarına ilave olarak C# geliştirilen kodların Xml Dokümantasyonunu otomatik olarak çıkartabilmek için, güçlü yorum operatörlerine sahiptir. Bu yorum operatörleri (///) ile başlayan satırlara yazılır. Aşağıdaki listedeki operatörler, derleyici (compiler) tarafından tanınır ve desteklenir; <c> Tek satırı C# kodu olarak işaretler. Örneğin: <c>string AdSoyad = “Emre Ozcan”;</c> <code> Birden çok satırı C# kodu olarak işaretler. <example> İlgili satırları “örnek kod” olarak işaretler. <exception> Exception sınıfını dokümante eder. (Derleyici(compiler) tarafından kontrol edilir) <include> Başka bir dokümantasyon dosyasından yorum ekler. (Derleyici(compiler) tarafından kontrol edilir) <list> Dokümantasyona...

C# ile Uygulama Geliştirirken Yorum Satırlarını Kullanmak

18 Şubat 2010
Bu yazımda aslında çok kolay bir konuyu işliyor olacağım, C# kodunuza yorum satır(lar)ı eklemek. Bu konuyu yazmamdaki asıl amacım, BilgeAdam‘daki öğrencilerim için hatırlatma niteliğinde olmasıdır. C# geleneksel C-tarzı yorum satır(lar)ını destekler; (// …) veya (/* … */) // Bu satır örnek olarak yorum haline getirilmiştir. / Bu satır örnek olarak yorum haline getirilmiştir. / Tek satır yorum operatörünün (//) satırda buluduğu noktadan satırın sonuna kadar herşey yorum olarak kabul edilir. Çok satır yorum operastöründe (/* /**), *başlangıç operatöründen (/) *bitiş operatörüne (*/) kadar herşey **yorum olarak kabul edilir. Tek satırlı ve çok satırlı yorumlar şu şekilde yazılabilir; // Tek satırlı...

Sql Server İstatistiklerin Son Güncellenme Zamanını Bulma

İstatistikler, verinin veritabanı nesnelerinde (tablo, index, vs) nasıl dağıldığı bilgisini içerdiği için, veritabanında en önemli nesnelerden biridir. Veritabanı Yöneticilerinin (Database Administrators) eskimiş istatistiklerden şikayetlerini çok duydum. Yapılması gereken istatistikleri güncellemektir. Eğer bir tablodaki indexlere ait istatistiklerin son güncelleme zamanını öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki sql sorgusunu çalıştırabilirsiniz; SELECT NAME AS INDEX_ADI, STATS_DATE(OBJECT_ID, INDEX_ID) AS SON_GUNCELLEME FROM SYS.INDEXES WHERE OBJECT_ID = OBJECT_ID(‘HumanResources.Department’)</pre> Eğer tüm indexler için aynı bilgiyi almak istiyorsanız, WHERE filtresini kaldırmanız yeterli. Benim test bilgisayarımda aldığım sonuç; *PK_Department_DepartmenID* **2010-01-20 15:30:17:200** *AK_Department_Name* **2010-01-20 15:30:26:053** Eğer istatistiklerinizin zamanı geçmiş olduğunu düşünüyorsanız ve güncellemek istiyorsanız, aşağıdaki sql komutunu çalıştırabilirsiniz; UPDATE STATISTICS HumanResources.Department Bu komutu...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı