C# Klasörün Sadece-Okunabilir Olduğunu Döndüren Extension Method

19 Şubat 2010
Deneysel amaçlı yazdığım extension method’lardan biridir; namespace Extensions { public static class ExtensionManager { public static bool SadeceOkunabilir(this DirectoryInfo Dizin) { if (Dizin == null) throw new ArgumentNullException(“Dizin parametresi boş olamaz”); return (Dizin.Attributes & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly; } } }

C# iki koddan hangisini tercih edersiniz?

19 Şubat 2010
Aşağıdaki kodlardan hangisini yazmayı tercih edersiniz? bool loginSuccessful; if (NetworkAvailable()) loginSuccessful= LogUserOn(); else loginSuccessful= false;</pre> veya bool loginSuccessful= NetworkAvailable() && LogUserOn(); İki yazım şekli de **aynı sonucu üretir**. **Siz** olsanız hangisini tercih ederdiniz?

C# String Dizisini String Uzunluğuna Göre Sıralama

19 Şubat 2010
C# ile string dizisini elemanların uzunluğuna göre sıralama için aşağıdaki kod kullanılabilir; private IList<string> SortStringLength(IList<string> arrString) { string[] tmpString = arrString.ToArray<string>(); Array.Sort(tmpString, new Comparison<string>(delegate(string str1, string str2) { if (str1 == null && str2 == null) return 0; ///iki değişkende null else if (str1 == null) return -1; ///birinci değişken null else if (str2 == null) return 1; ///ikinci değişken null else { if (str1.Length < str2.Length) return -1; ///birinci değişken daha kısa else if (str1.Length > str2.Length) return 1; ///ikinci değişken daha kısa else return str1.CompareTo(str2); ///iki değişken aynı uzunlukta, alfabetik sıralama yapılıyor } })); return tmpString; }</pre> string[]...

C# ile Geçici Dosya Oluşturmak

18 Şubat 2010
Uygulama geliştirirken bazen geçici olarak dosya oluşturmak zorunda kalabiliriz. Fakat dosya oluşturma ve yazma iznimizin olduğu bir klasör olmasını her zaman garantileyemeyebiliriz. Ayrıca, oluşturduğumuz dosya ile işimiz bittiğinde silinmesini de kendimizin yönetmesi gerekir. Aşağıdaki kod ise, Windows‘un geçici dosyalar (temporary files) klasöründe rastgele isimde bir dosya oluşturur. Böylece geçici dosyanın temizlenmesi işini bizim yerimize Windows üstlenir. public static string GeciciDosyaOlustur(string OnEk, string Uzanti) { if (OnEk == null) throw new ArgumentNullException(“OnEk”); if (Uzanti == null) throw new ArgumentNullException(“Uzanti”); return Path.Combine(Path.GetTempPath(), String.Format("{0}.{1}.{2}", OnEk, Guid.NewGuid(), Uzanti)); }

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı