FileStream sınıfına Kaydet() ExtensionMethod'u yazalım

FileStream sınıfına yazacağımız Save() method’u sayesinde, aşağıdaki kodu kolaylıkla yazabilir olacağız. Üstelik bir tane de overload yazarak, varolan dosyanın üstüne yazmasını engelleyip, yeni bir dosya adı oluşturup yazma işlemine devam ettirebileceğiz. fs.Kaydet(“c:\dosya_adi.uzanti”);</pre> Eğer aynı kodu, ikinci bir boolean parametreye true değeri vererek çağırırsak, klasörde dosya_adi.uzanti dosyası varsa dosya_adi[1].uzanti dosyasına yazmayı deneyecek, eğer bu dosya da varsa, dosya_adi[2].uzanti dosyasına deneyecek, vs.. fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti", true); İşte kodumuz; namespace ExtensionManager { public static class Extensions { public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin) { return Dosya.Kaydet(Dizin, false); } public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin, bool UstuneYaz) { int DosyaSayac = 1;...

Sql Server'da Random Sayı Üretmek

27 Şubat 2010
C# tarafında rastgele sayıya ihtiyacımız olduğunda Random class’ından yeni bir nesne üretip kullanabiliyoruz. Eğer rastgele sayıya Sql tarafında ihtiyacımız olursa yapmamız gereken, RAND() fonksiyonunu kullanmaktır. RAND() fonksiyonu ile ilgili detaylı bilgiye MSDN‘de yeralan şu makaleden ulaşabilirsiniz. RAND([seed]) fonksiyonu parametre olarak seed değeri alabilir ve geriye float tipinde sonuç döner. seed parametresi int, smallint veya tinyint tipinde olabilir. RAND() fonksiyonu aynı seed değeri ile her çalıştırıldığında aynı “rastgele” sayıyı döndürür. Eğer seed verilmezse, Sql Server rastgele bir seed değeri atayarak, “rastgele” sayı oluşturur. Eğer RAND() fonksiyonundan float tipinde noktalı sayı değil, int tipinde tamsayı dönmesini istiyorsak, basit bir convert işlemine tabi...

ASP.NET ile Mobil Kullanıcıları Mobil Sayfaya Yönlendirmek

27 Şubat 2010
ASP.NET 4.0 ile aşağıdaki kod yardımıyla mobil kullanıcıları algılayabilir ve uygulamanın mobil sayfasına yönlendirebilirsiniz; private static readonly Regex MobileRegex = new Regex(@”(nokia sonyericsson blackberry IPHONE samsung sec- windows ce motorola mot- up.b midp-)”, RegexOptions.IgnoreCase RegexOptions.Compiled); public bool IsMobile { get { HttpRequest r = HttpContext.Current.Request; if (r.Browser.IsMobileDevice) return true; if (!string.IsNullOrEmpty(r.UserAgent) &amp;&amp; MobileRegex.IsMatch(r.UserAgent)) return true; return false; } } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (IsMobile) Response.RedirectPermanent(“Mobile.aspx”, true); }

Belirlediğiniz şablonda rastgele string üretmek

26 Şubat 2010
Uygulamanızda sizin belirlediğiniz şablona göre rastgele üretilmiş bir string’e ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki kod işinizi görebilir; Random r = new Random(); string KullanilabilecekKarakterler = “AzByCxDwEvFuGtHsIrJqKpLoMnNmOlPkQjRiShTgUfVeWdXcYbZa1234567890”; MatchEvaluator Rastgele = delegate (Match m) { return KullanilabilecekKarakterler[r.Next(KullanilabilecekKarakterler.Length)].ToString(); }; Console.WriteLine(Regex.Replace(“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”, “X”, Rastgele)); /// Lv2U-jHsa-TUep-NqKa Console.WriteLine(Regex.Replace(“Şifreniz : XXXX”, “X”, Rastgele)); /// Şifreniz : w6G0 Console.WriteLine(Regex.Replace(“XXX.XXX-XX/XX”, “X”, Rastgele)); /// Fu8.c3Y-xT/6P Console.WriteLine(Regex.Replace(“XXXXXX”, “X”, Rastgele)); /// 8cPD2y

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı