Hem benzersiz hem de geçici dosya oluşturmanın en kolay yolu

Geliştirdiğiniz bir uygulamada, geçici bir dosyaya ihtiyacınız olduğunu düşünelim. Ama daha önce oluşturulmuş bir dosyanın ismini vermediğinizden emin olmak istiyorsunuz. Kullanıcının geçici dosyaları hangi dizinde tuttuğunu bulmak Rastgele bir dosya ismi üretmek, eğer bu dosya isminde bir dosya varsa, yeni bir dosya ismi bulana kadar rastgele yeni dosya ismi üretmek Ürettiğiniz rastgele isme sahip yeni bir dosya oluşturmak adımlarını gerçekleştirmek yerine, Path.GetTempFileName() method’unu kullanabilirsiniz. string GeciciDosya = Path.GetTempFileName(); /// GeciciDosya değişkeni kullanıcının Temp dizininde 0-byte boyutlu bir dosyanın tam dosya yolunu içerir. using (StreamWriter sw = File.OpenText(GeciciDosya)) { sw.WriteLine(“Geçici Dosyaya yazılacak bilginin ilk satırı”); }</pre> Benim kullandığım bilgisayarda, Path.GetTempFileName() methodu...

XNA ile Pong oyunu yazalım - 1

Bu yazımı okumadan önce XNA konusundaki diğer makalelerimi okumanızı öneririm. Her zamanki gibi, öncelikle ihtiyacımız olacak görselleri vereyim; Ben kırmızı pedalı Oyuncu 1 için, mavi pedalı Oyuncu 2 için, yeşil kareyi ise Top olarak kullanacağım. Visual Studio 2008 içerisinde yeni bir XNA projesi oluşturalım, Game1.cs‘in ismini GameLoop.cs ile değiştirelim ve class seviyesinde değişkenlerimizi tanımlayalım; Texture2D Oyuncu1; Texture2D Oyuncu2; Texture2D Top; Vector2 Oyuncu1Yer; Vector2 Oyuncu2Yer; Vector2 TopYer; private int Oyuncu1Skor = 0; private int Oyuncu2Skor = 0; Vector2 TopYon; private const int PENCERE_GENISLIK = 800; private const int PENCERE_YUKSEKLIK = 600; private const string PENCERE_BASLIK = “XNA - Pong Oyunu”; private...

Kalıtımı engellemek (sealed anahtar kelimesi)

Yazdığınız bir sınıftan kalıtım yoluyla başka sınıflar üretilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken sınıfınızı sealed anahtar kelimesi ile “mühürlemek” olmalıdır. Böylece sınıfınızdan yeni sınıflar türetilemeyecektir. sealed class AnaSinif { // Sınıf üyeleri }</pre> AnaSinif class‘ımız sealed olduğu için, yeni sınıf türetilirken base class olamayacaktır; class TuretilmisSinif : AnaSinif { // Derleme zamanında hata oluşur (compile-time error) } Not : struct’lar her zaman sealed ile mühürlenmiş gibi davranırlar. struct’lar kalıtım (inheritance) desteklemez Tüm sınıfın kalıtım yoluyla aktarılmasını engellemek yerine, tek bir method’un override edilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken, sadece ilgili method‘u sealed ile “mühürlemek” olmalıdır; class AnaSinif {...

XNA ile ekranda UzayGemisi yönetmek

Bu yazımı okumadan önce XNA konusundaki diğer makalelerimi okumanızı öneririm. Öncelikle ihtiyacınız olacak iki görseli buradan indirebilirsiniz; Yapmak istediğimiz; 800 x 600 pencere içerisinde arkaplanda Uzay.jpg görselini göstermek Pencerenin ortasına UzayGemisi.png dosyasını konumlandırmak Klavyenin tuşlarına görevler atayarak, UzayGemisi‘ni Uzay içerisinde yönetmek Hemen başlayalım, ilk olarak yeni bir XNA projesi oluşturalım. Game1.cs dosyasının adını GameLoop.cs olarak değiştirelim. Uzay.jpg ve UzayGemisi.png dosyalarını Content içerisine sürükleyip bırakalım. GameLoop.cs dosyasını açarak kod yazmaya başlayalım; Sabitlerimizi class seviyesinde const ve readonly field’larda tanımlayalım; private const int PENCERE_GENISLIK = 800; private const int PENCERE_YUKSEKLIK = 600; private const string PENCERE_BASLIK = “XNA - Uzay’da UzayGemisi Yönetelim”;...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı