Design Pattern'ler ve Kategorileri

21 Mayıs 2010
Bu makaleyi okumadan önce .Net ortamında pattern kavramı makalesini okumanızı öneririm. Gang of Four‘un tanımladığı hali ile Design Pattern‘ler 3 ana kategori içerisinde gruplanırlar; Creational Patterns Abstract Factory Builder Factory Method Prototype Singleton Structural Patterns Adapter Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Proxy Behavioral Patterns Chain of Responsibility Command Interpreter Iterator Mediator Memento Observer State Strategy Template Method Visitor Takip eden makaleler ile bu design pattern’lerin her birini inceleyeceğiz.

Dizi oluşturma ve sıralama

C# ile en basit dizi tanımlama yöntemi, değişken tipinin sonuna [] karakterlerini eklemektir. Örnek : int[] TekSayilar = { 3, 1, 9, 5, 7 }; string[] Ogrenciler = { “Emre”, “Ahmet”, “Mehmet”, “Ali”, “Veli” };</pre> Dizileri sıralamak için, Array sınıfının static Sort() methodunu kullanabiliriz; Array.Sort(TekSayilar); Array.Sort(Ogrenciler); Şimdi TekSayilar ve Ogrenciler dizilerindeki elemanları ekrana yazdırırsak; foreach (int Sayi in TekSayilar) Console.WriteLine(Sayi); foreach (string Ogrenci in Ogrenciler) Console.WriteLine(Ogrenci); Dizilerdeki elemanların **sıralanmış** olduklarını görürüz.

XNA ile Pong oyunu yazalım – 2

XNA ile Pong oyunu yazalım - 1 yazıma bu yazı ile devam ediyorum. XNA ile ekrana yazı yazdırmak için öncelikle Content projesi içerisinde bir spritefont dosyası oluşturmalıyız. Pong projesi için ben Arial.spritefont ismini verdiğim dosyayı oluşturdum, “yorum satırları kaldırılmış halini” aşağıdaki gibi düzenledim; <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> <XnaContent xmlns:Graphics=”Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.Graphics”> <Asset Type=”Graphics:FontDescription”> <FontName>Arial</FontName> <Size>16</Size> <Spacing>0</Spacing> <UseKerning>true</UseKerning> <Style>Regular</Style> <CharacterRegions> <CharacterRegion> <Start>&#32;</Start> <End>&#126;</End> </CharacterRegion> </CharacterRegions> </Asset> </XnaContent></pre> Gördüğünüz gibi, font dosyası aslında font’un özelliklerini yazdığımız bir Xml dosyası. GameLoop sınıfının değişkenlerine Arial font dosyamızı yükleyeceğimiz değişkeni de ekleyelim; SpriteFont Arial; LoadContent() method’unda Arial.spritefont dosyasını Arial değişkenine yükleyelim; Arial = Content.Load<SpriteFont>("Arial"); Şimdi Draw() method‘una aşağıdaki...

C# Programımızın Ekrandaki Yerini Hatırlaması

C# ile yazdığınız uygulamanın her açılışta bir önceki kapatıldığı yerde açılmasını isteyebilirsiniz. Aslında gayet basit olan bu işi yaparken düşünmemiz gereken bazı detaylar var. Mesela; Ya uygulama kapatıldıktan sonra kullanıcı windows’un çözünürlüğünü değiştirdiyse? Kullanıcı birden fazla monitör kullanıyorsa, ve uygulama kapatıldıktan sonra monitörlerin ayarlarını değiştirdiyse? Hem bu noktaları gözönünde bulunduracak, hem de kolay şekilde programlanacak bir çözümü aşağıda kodladım; Öncelikle formumuz kapatılırken, tam olarak bulunduğu noktayı bir yere kaydetsin. Bunu uygulamanın Settings penceresine iki tane özellik ekleyerek yapalım; FormLocation ve FormSize Formumuzun base class‘ı olan Form class‘ından gelen OnClosing virtual method’unu override edelim; protected override void OnClosing(CancelEventArgs e) { Properties.Settings.Default.FormLocation...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı