Ayın ilk ve son gününü bulmak için Extension Method

08 Temmuz 2010
Özellikle raporlama uygulamalarında, aylık dönemlere ait sorgulama yapılırken ilgili ayın ilk ve son günlerinin bilinmesi gerekir. C# uygulamamızda, yazacağımız basit iki tane extension method ile ayın ilk ve son günlerini bulan kodu basitleştirebiliriz. public static class ExtensionMethods { public static DateTime AyinIlkGunu(this DateTime dt) { return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1); } public static DateTime AyinSonGunu(this DateTime dt) { return dt.AyinIlkGunu().AddMonths(1).AddDays(-1); } }</pre> Extension Method‘ların kullanımı; static void Main(string[] args) { DateTime BuAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AyinIlkGunu(); DateTime BuAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AyinSonGunu(); DateTime GecenAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinIlkGunu(); DateTime GecenAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinSonGunu(); } Örnek kodun tamamı; using System; class Program { static void Main(string[] args) {...

C# ile GMail üzerinden e-posta gönderme

07 Temmuz 2010
Windows uygulamalarınız üzerinden e-posta gönderebilmek güzel bir özellik. Uygulama içerisinden e-posta gönderme konusunda ilk akla gelen sorulardan bir tanesi, “GMail üzerinden e-posta gönderebilir miyim?” oluyor. Bu yazımda, GMail üzerinden e-posta gönderebileceğimiz bir uygulama geliştireceğim. Öncelikle kodumuzun using kısmına System.Net ve System.Net.Mail namespace’ini eklememiz gerekiyor. .Net Framework, System.Net.Mail namespace‘i içerisinde çeşitli class‘lar aracılığı ile uygulamanız içerisinden kolaylıkla e-posta gönderilmesini mümkün kılıyor. using System.Net.Mail; using System.Net;</pre> İlk yapmamız gereken, SmtpClient sınıfından bir örnek oluşturmak ve bazı özelliklerini ayarlamak. SmtpClient sc = new SmtpClient(); sc.Port = 587; sc.Host = "smtp.gmail.com"; sc.EnableSsl = true; Port özelliği ile, Smtp sunucusuna erişeceğimiz port numarasını belirliyoruz Host...

C# ile Hash işlemi

06 Temmuz 2010
Sql Server ile nasıl hash yapabileceğimizi daha önce Sql Server’da Hash işlemi isimli makalemde yazmıştım. Bu sefer, .net üzerinde C# ile nasıl hash işlemi yapabileceğimizi yazacağım. Hash, büyük boyutta girdi verisi için sabit boyutlu üretilen benzersiz değerdir. Hash algoritmalarının yapısından dolayı, girdi verisindeki küçük değişiklikler sonuç verisinde büyük farklılıklara yol açmaktadır. .Net Framework üzerinde bulunan System.Security.Cryptography namespace’i, güvenli şifreleme ve çözme işlemleri için şifreleme servislerini barındırır. .Net Framework şu hash algoritmalarını destekler; MD5, girdi verisini şifrelemek için 128 bit şifreleyici kullanır ** SHA1, girdi verisini şifrelemek için **160 bit şifreleyici kullanır ** SHA256, girdi verisini şifrelemek için **256 bit şifreleyici kullanır **...

Not Responding durumundaki Process'leri bulmak

05 Temmuz 2010
O anda çalışmakta olan uygulamaların durumlarını gözleyen bir service yazmamız gerektiğinde, gözlediğimiz uygulamanın kullanıcıya yanıt verip-vermediğini bulabilmemiz gerekir. Bunu .Net Framework‘teki Process sınıfının üyeleri ile kolaylıkla yapabiliriz. Process Sınıfı Process sınıfı System.Diagnostics namespace‘i içerisinde yeralır. Process sınıfı birçok static ve instance üyeye sahiptir. Bu üyeler sayesinde, lokal bilgisayardaki veya uzak bilgisayardaki herhangi bir uygulamaya müdahele edebilirsiniz. Ayrıca Process sınıfı ilgili uygulamanın “çalıştığını” veya “yanıt vermiyor” durumuna düştüğünü de belirleyebilir. Bu özellik, uygulamaları monitör eden bir service geliştirecekseniz çok kullanışlıdır. Bu yazıda, basit bir console uygulaması ile bilgisayardaki “yanıt veren” ve “yanıt vermeyen” uygulamaları listeleyeceğiz. Öncelikle System.Diagnostics namespace‘ini kod’umuzun using kısmına...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı