Sql Server veritabanında en büyük 10 tablo

26 Temmuz 2010
Sql Server‘da belli bir veritabanında en büyük tabloları bulmak için aşağıdaki sorguyu çalıştırabiliriz; DECLARE @TabloBoyutlari TABLE (TabloAdi VARCHAR(50), SatirSayisi INT, AyrilmisAlan VARCHAR(50), KullanilanAlan VARCHAR(50), IndexBoyu VARCHAR(50), KullanilmayanAlan VARCHAR(50)) INSERT INTO @TabloBoyutlari EXECUTE sp_MSforeachtable ‘sp_spaceused [?]’ SELECT TOP 10 * FROM @TabloBoyutlari ORDER BY CONVERT(INT, REPLACE(AyrilmisAlan, ‘ KB’, ‘’)) DESC Bu sorgu sayesinde ilgili veritabanındaki tabloların, Tablo Adı Satır Sayısı MDF dosyasında ilgili tablo için ayrılmış alanın boyutu MDF dosyasında ilgili tablo için ayrılmış alanın kullanılan boyutu MDF dosyasında ilgili tablonun indexleri için ayrılmış alan MDF dosyasında ilgili tablo için kullanılmayan alan bilgilerine ulaşabiliriz. İlgili tablo için aşağıdaki eşitlik her zaman...

C# ile Form'a gölge efekti verelim ve titreme sorununu düzeltelim

22 Temmuz 2010
Windows Forms uygulamalarında Form‘un gölge efektine sahip olmasını istiyorsak, öncelikle Form‘un FormBorderStyle özelliğini None yapmalıyız. this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;</pre> Form sınıfının CreateParams özelliğini override etmemiz gerekiyor. CreateParams özelliği geriye CreateParams tipinde bir nesne döndürür. protected override CreateParams CreateParams { get { CreateParams cp = base.CreateParams; cp.ClassStyle |= 0x20000; return cp; } } CreateParams sınıfının ClassStyle özelliğine 0x20000 değerini ekliyoruz. Böylece formumuz çalışmaya başladığında etrafında gölge gözüküyor. Form üzerine çok fazla kontrol eklediğimizde, özellikle eğer kontroller hafızada çok yer kaplayan 3.parti kontrollerden ise; formumuzda titreme diyebileceğimiz bir efekt oluşmaya başlar. Çoğu zaman bu durum rahatsızlık oluşturma derecesine kadar varır. Bu sorunu çözmek...

Dizide bir elemandan kaç adet olduğunu bulalım

20 Temmuz 2010
Elimizdeki bir dizide, belli bir elemandan kaç adet olduğunu bulmamız gerekebilir. Bunu yapmanın programatik olarak en kolay yolu LINQ sorgusu yazmaktır. Örneğin aşağıdaki Extension Method, LINQ sorgusu ile aranan elemandan, ilgili listede kaç adet olduğu sonucunu döndürür; public static int CountTimes< T >(this List< T > list, T item) { return ((from t in list where t.Equals(item) select t).Count()); }</pre> Örnek kullanım; using System; using System.Linq; using System.Collections.Generic; public static class Program { static void Main(string[] args) { var list1 = new List< int >() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 }; var list2 =...

C# ile Network Activity Monitor yazalım

09 Temmuz 2010
Bilgisayarın network aktivitesini ölçmemiz gerektiğinde, bu görevi gerçekleştirecek bir yazılım geliştirebiliriz. Yapmamız gereken Windows’un Performance Counter listesinden doğru sayaçları okumak. Bu yazımda böyle bir uygulama geliştireceğim. Öncelikle bilgisayarda bulunan ağ arayüzlerinin listesini alalım; string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory(“Network Interface”).GetInstanceNames(); /// ağ arayüzlerinin listesi</pre> Şimdi System.Diagnostics namespace’inde yeralan PerformanceCounter sınıfından yeni bir örnek çıkartıp, doğru sayaçlardan bilgi okuyabiliriz. Bilgisayarın ağ üzerinden yaptığı download ve upload miktarını ölçmek için, Network Interface isimli Performance Counter‘ın Bytes Received ve Bytes Sent isimli sayaçlarını kullanacağız. PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]); PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]); NetworkChange sınıfının...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı