C# Sistem Olayları (SystemEvents)

16 Ağustos 2010
C# ile geliştirdiğimiz uygulamalarda, işletim sistemi seviyesinde oluşan bazı olayları yakalamamız ve bu olaylarla ilgili kodlar yazmamız gerekebilir. Örneğin, kullanıcı Windows oturumunu kapatırken, biz de uygulamamızı kapatmak veya şifre korumasını aktif hale getirmek isteyebiliriz. Veya, kullanıcı Windows oturumunu kapattığında hala çalışmakta olan uygulamamızın belirli durumları loglamasını ve kullanıcı oturumunu geri açtığında bu logları kullanıcıya göstermeyi isteyebiliriz. Kullanıcının, kendi ayarlarını değiştirmesinden, ekran çözünürlüğünü değiştirmesine kadar, çeşitli işletim sistemi olaylarını C# ile yakalayabilir ve ilgili olaylara kod yazabiliriz. Öncelikle Microsoft.Win32 namespace‘ini kodumuzun using kısmına ekleyelim; using Microsoft.Win32;</pre> Daha sonra yapmamız gereken, SystemEvents sınıfının statik olaylarını delegate methodlar sayesinde yakalamak. Örneğin, ekran ayarlarının...

C# Event fırlatmak için yeni bir yöntem

28 Temmuz 2010
C# ile geliştirdiğimiz sınıflardan event yayınlamaya genellikle ihtiyaç duyarız. Bir sınıftan event yayınlamak için, artık ezberlediğimiz üzere, aşağıdaki yöntemi kullanırız; public class EventTest { public event EventHandler MyEvent; public void RaiseEvent() { if(MyEvent != null) { MyEvent(this, EventArgs.Empty); } } }</pre> Devlicious‘da gördüğüm makalede, Rob Eisenberg yeni bir yöntem öneriyor. Makaleye göre, yukarıdaki event yayınlama kodunu aşağıdaki gibi de yazabiliriz; public class EventTest { public event EventHandler MyEvent = delegate {}; public void RaiseEvent() { MyEvent(this, EventArgs.Empty); } } *Sizce hangisini tercih etmeliyiz?*

C# Veri Tipleri

27 Temmuz 2010
Uygulamalarımızın olmazsa olmaz unsurları herhalde değişkenlerdir. Orta ölçekli bir uygulamada, kabaca bir tahminle yüzlerce değişken tanımlıyoruzdur. Kullanım yoğunluğuna bakarak, oluşturduğumuz değişkenlerin tiplerinin doğru belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. C# ile kullanabileceğimiz değişkenlerin en önemlilerini aşağıda listeledim; **Veri Tipi** **Kapladığı Alan** **Değer Aralığı** **Tam Sayı Veri Tipleri** [sbyte](http://msdn.microsoft.com/library/system.sbyte) 1 byte -128 ve +127 [byte](http://msdn.microsoft.com/library/system.byte) 1 byte 0 ve +255 [short](http://msdn.microsoft.com/library/ybs77ex4.aspx) 2 byte -32768 ve +32767 [ushort](http://msdn.microsoft.com/library/cbf1574z.aspx) 2 byte 0 ve 65535 [int](http://msdn.microsoft.com/library/5kzh1b5w.aspx) 4 byte -2.147.483.648 ve +2.147.483.647 [uint](http://msdn.microsoft.com/library/x0sksh43.aspx) 4 byte 0 ve 4.294.967.295 [long](http://msdn.microsoft.com/library/ctetwysk.aspx) 8 byte -9.223.372.036.854.775.808 ve +9.223.372.036.854.775.807 [ulong](http://msdn.microsoft.com/library/t98873t4.aspx) 8 byte 0 ve 18,446,744,073,709,551,615 **Noktalı Sayı Veri Tipleri** [single](http://msdn.microsoft.com/library/system.single)...

C# siz olsanız hangisini yazardınız?

27 Temmuz 2010
İnternette gezerken şöyle bir kod parçasına rastladım; public void ShowPanelWindow(bool isVisible) { Visibility = isVisible ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed; } public void ShowBusy(bool isBusy) { BusyIndicator.ShowIsBusy = isBusy; }</pre> Bu kodu yazan kişi, eğer yukarıdaki kodu şimdi yazsaydım şöyle yazardım demiş ve aşağıdaki kod parçasını yazmış; public void HidePanelWindow() { Visibility = Visibility.Collapsed; } public void ShowPanelWindow() { Visibility = Visibility.Visible; } public void LookBusy() { BusyIndicator.ShowIsBusy = true; } public void StopLookingBusy() { BusyIndicator.ShowIsBusy = false; } Bu iki kodu okuduktan sonra, kendi kendime sordum ve ben de **ikinci tarz yaklaşımı** kullanırdım. Peki siz olsanız hangi tarz kodu tercih...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı