C# Diskteki Boş Alan Miktarını Bulmak

06 Eylül 2010
Yazdığımız uygulamalar veya windows service’lerde, bilgisayarın disklerindeki boş alan miktarını bulmamız ve bu miktara göre çeşitli karar mekanizmalarını çalıştırmamız gerekebilir. Yapmamız gereken ilk iş, bilgisayara bağlı bulunan disklerin listesine erişmek. DriveInfo sınıfının GetDrives() methodundan geriye, detaylı bilgilerine erişebileceğimiz disklerin listesi döner. Basit bir foreach döngüsü ile bu liste üzerinden tüm disklere erişebiliriz; foreach (DriveInfo disk in DriveInfo.GetDrives()) { }</pre> Döngü içerisinde, disk’in adına ulaşmak için DriveInfo sınıfının Name özelliğini kullanırız. C# ile bilgisayarınızdaki diskleri listelemek yazımda yazdığım şekilde, DriveInfo sınıfının IsReady özelliği ile diskin kullanılabilir olduğunu kontrol ederiz. Son olarak; DriveFormat özelliği ile diskin Dosya Sistemi Formatını (File System Format)...

C# Windows tarzı dosya boyutu formatlayıcı

04 Eylül 2010
Eğer uygulamalarınızda dosya sistemindeki dosyalar veya dizinler ile uğraşıyorsanız (listeleme, filtreleme, vs.) büyük ihtimalle dosya veya dizinlerin boyutlarını hespalayan bir yönteminiz vardır. Genellikle (kolay olduğundan ötürü) byte cinsinden dosya boyutunu 1000’e (bin) böler kilobyte cinsinden veya 1.000.000’a (milyon) böler megabyte cinsinden karşılığını buluruz. Fakat Windows işletim sisteminde dosya veya dizinlerin boyutları en yakın birime göre hesaplanır ve gösterilir. Küçük dosyalar byte, kilobyte veya megabyte cinsinden gösterilirken, daha büyük dosyalar gigabyte hatta terabyte cinsinden gösterilebiliyor. Eğer biz de uygulamamızda dosya boyutlarını Windows tarzında göstermek istiyorsak, öncelikle birimleri elde etmemize yarayacak bir enum tanımlamalıyız; public enum Boyutlar { byte, kilobyte, megabyte, gigabyte,...

C# FolderBrowserDialog seçili dizini değiştirmek

04 Eylül 2010
.Net ile FolderBrowserDialog sınıfı sayesinde, Dizin Seçme Dialog Penceresi oluşturabiliyoruz. OpenFileDialog sınıfını kullanırak Dosya Seçme Dialog Kutusu açtıracağımız zaman, varsayılan dizini InitialDirectory özelliği ile belirleyebiliyoruz. FolderBrowserDialog sınıfının InitialDirectory özelliği olmadığı için, varsayılan dizini bu özelliği ayarlayarak belirleyemiyoruz. Fakat yardımımıza SelectedPath özelliği yetişiyor; FolderBrowserDialog dialog = new FolderBrowserDialog(); dialog.Description = “Lütfen aşağıdaki listeden bir dizin seçiniz.”; dialog.RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop; dialog.SelectedPath = @”C:\Program Files”; if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) { Console.WriteLine(dialog.SelectedPath); } Örnek kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki ekranı görmelisiniz;

C# string sınıfı ve özellikleri

03 Eylül 2010
.Net string sınıfı uygulamalarımızda sıklıkla kullandığımız sınıflardan biridir. .Net 1.1 versiyonundan itibaren gelişme göstermesine rağmen, hala bazı fonksiyonlarının eksik olduğunu veya tam anlamıyla kullanılmadığını düşünüyoum. Bu makalemde, string sınıfının çok bilinmeyen veya çok kullanılmayan özelliklerine ve methodlarına değinmeye çalışacağım. String değişkeni tekrar eden karakterler ile doldurmak String değişkeni tekrar eden karakterler ile doldurmak için, String sınıfının constructor’ını kullanmak gerekir. Örneğin, bir string değişkeni 50 adet nokta (.) karakteri ile doldurmak istiyorsak; string degisken = new string(‘.’, 50);</pre> String değişkenin boş olduğunu kontrol etmek String değişkenin değer içerip içermediğini belirlemek için string.Empty ve boş tırnaklar (“”) ile karşılaştırmamız gerekir. if (degisken...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı