Nullable Tipler

26 Eylül 2010
Nullable tipler, ilgili tip‘in değer aralığına ve karakteristiğine sahip olmakla birlikte ek olarak null değer de içerebilen yapılardır. Basit olarak, değişkenin değer içerip içermediği bilgisini saklar. Nullable tipler, System.Nullable<T> türündedirler (T, değer tipi olmalıdır) Unutmayın! Sadece değer tipleri (value type) nullable olabilir. C# dili değer tipi listesi‘ne daha önce yazdığım makale veya MSDN üzerinden ulaşabilirsiniz. C# dilinde, Nullable tipte değişkenler iki şekilde tanımlanabilir. Birinci yöntemde, System.Nullable generic tipini ilgili değer tipi ile birlikte yazabiliriz; System.Nullable<int> adet; System.Nullable<bool> sonuclandi;</pre> İkinci yöntem, daha çok kullanılır ve daha kısa yazım şekline sahiptir. İlgili değer tipinin yanına soruişareti (?) karakteri koyarak yazılır; int? adet;...

C# ile Windows Sistem Saatini Ayarlamak

25 Eylül 2010
Bazı windows uygulamalarının veya servislerinin Windows sistem saatini değiştirmesi gerekebilir. C# ile geliştirdiğiniz uygulamalarda veya servislerde sistem saatini, basit bir Windows API çağrısı yaparak değiştirebilirsiniz. Bu makale ile, SYSTEMTIME yapısını ve SetSystemTime fonksiyonunu nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı anlatacağım. SetSystemTime fonksiyonu bir Windows API çağrısıdır ve işletim sisteminin tarih/saat bilgisini değiştirmek için kullanılır. kernel32.dll içerisinde tanımlanmış bu Windows API fonksiyonu, C# ile Platform Invocation Services (P/Invoke) çağrısı yapılarak kullanılabilir. Öncelikle kod dosyamızın üstünde bulunan using kısmına System.Runtime.InteropServices namespace‘ini ekleyelim; using System.Runtime.InteropServices;</pre> Class seviyesinde aşağıdaki tanımlama ile SetSystemTime fonksiyonunun kernel32.dll içerisinde yer aldığını, parametrelerini ve geri dönüş tipini uygulamamıza bildirmiş oluyoruz; [DllImport("kernel32.dll")]...

SQL Agent Çalışma Durumu

21 Eylül 2010
SQL Server servislerinden SQL Agent servisinin çalışıp çalışmadığını anlamamız gerektiği durumlarda msdb veritabanında tanımlı sp_help_job stored procedure‘ünü kullanabiliriz; EXEC msdb..sp_help_job Sorgu sonucunda dönen sonuç kümesinden, name alanında servisin ismi yer alırken, current_execution_status alanında servisin çalışma durumu yer alır. Servisin çalışma durumunu gösteren birden fazla değer olabilir; 1 : (Executing) Çalışıyor 2 : (Waiting for thread) Çalışmaya devam ediyor 3 : (Between retries) Tekrar deneniyor 4 : (Idle) Boşta 5 : (Suspended) Durdurulmuş 7 : (Performing completion actions) Tamamlama görevi sürdürülüyor

HTML TextArea elemanına girilebilecek karakter sayısını sınırlamak

17 Eylül 2010
HTML‘de metin kutularına (<input type=”text” />) girilebilecek karakter sayısını maxlength özelliği ile kısıtlayabiliyoruz; <input type=”text” id=”AdSoyad” maxlength=”75” /></pre> Fakat TextArea elemanı için maxlength özelliği yer almamaktadır. Eğer TextArea elemanı için maxlength özelliğini sağlamak istersek, sayfamıza javascript kodu eklememiz gerekir. Örneğin, ilgili TextArea elemanına 100 karakterlik bir sınır koymak istiyorsak, aşağıdaki javascript kodunu sayfamıza ekleyebiliriz; <script type="text/javascript"> function TextAreaKarakterSayisiDogrula() { var sonSayi = 100 - document.getElementById("Adres").value.length; if (sonSayi >= 0) { document.getElementById("KalanKarakterSayac").innerHTML = sonSayi; } else { document.getElementById("Adres").value = document.getElementById("Adres").value.substring(0, 100); document.getElementById("KalanKarakterSayac").innerHTML = 0; } } </script> <textarea id="Adres" onkeyup="TextAreaKarakterSayisiDogrula()" cols="20" rows="5"></textarea> Kalan karakter sayısı : <span id="KalanKarakterSayac">100</span> Örnek kodu herhangi...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı