C# SortedSet sınıfı

SortedSet sınıfı, .Net Framework 4.0 ile birlikte gelen en yeni sınıflardan biridir ve listesine eklenen elemanları sıralı bir şekilde tutar. Bir örnek ile göstermek gerekirse; public static void Main(string[] args) { var SiraliListe = new SortedSet<string>(); SiraliListe.Add("Emre"); SiraliListe.Add("Ahmet"); SiraliListe.Add("Mehmet"); SiraliListe.Add("Ayşe"); SiraliListe.Add("Fatma"); foreach (string s in SiraliListe) { Console.WriteLine(s); } Console.ReadLine(); }</pre> kodunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır; Ahmet Ayşe Emre Fatma Mehmet public static void Main(string[] args) { var SiraliListe = new SortedSet<int>() { 2, 5, 4, 6, 9, 3, 2, 8, 10, 7, 1 }; foreach (int Sayi in SiraliListe) { Console.WriteLine(Sayi); } Console.ReadLine(); } *Çıktı : *1, 2, 3,...

C# WMI Örnekler - 1

Bilgisayardaki Paylaşılan Dizinleri listelemek için; (Win32_Share sınıfını kullanır) ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher(“select * from win32_share”); foreach (ManagementObject mo in mos.Get()) { Console.WriteLine(“Dizin : {0}”, mo[“Name”]); }</pre> Bilgisayarda Elle Başlatılan ve Çalışan Servisleri listelemek için; (Win32_Service sınıfını kullanır) ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_Service Where State='Running' AND StartMode='Manual'"); foreach (ManagementObject mo in mos.Get()) { Console.WriteLine("Servis : {0}", mo["Name"]); } Bilgisayarda o anda Çalışmakta olan Process‘leri listelemek için; (Win32_Process sınıfını kullanır) ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_Process"); foreach (ManagementObject mo in mos.Get()) { Console.WriteLine("Process : {0}", mo["Name"]); } Bilgisayarda bulunan İşlemcileri (CPU) listelemek için; (Win32_Processor sınıfını kullanır)...

For - ForEach - List.ForEach performans karşılaştırması

Bir dizinin tüm elemanları üzerinde bir aksiyon gerçekleştirmemiz gerektiğinde, sıklıkla şu üç yoldan birini kullanırız; For döngüsü ForEach Döngüsü List generic sınıfının ForEach extension method’u Şimdi basit bir örnek ile bu üç yöntemi karşılaştıralım ()*; ( Not : Karşılaştırmalar; Windows7 64bit kurulu, Core2Duo 3.0 GHz ve 4 GB Ram’li bilgisayarımda yapılmıştır. Sadece fikir verme amaçlıdır, farklı durumlarda faklı sonuçlar ile karşılaşılabilir.)* Öncelikle parametre olarak Generic List (List<T>) alan üç tane method yazalım; private static long ToplamFor(List<int> Liste) { long Sonuc = 0; int ListeAdet = Liste.Count; for (int iLoop = 0; iLoop &lt; ListeAdet; iLoop++) Sonuc += Liste[iLoop]; return Sonuc;...

Dosya uzantısını uygulamanız ile ilişkilendirin

30 Eylül 2010
Bir windows uygulaması geliştirdiniz ve uygulamanız belli uzantıdaki dosyalar üzerinde işlemler gerçekleştiriyor (Görüntüleme, Kaydetme, vs.) Eğer ilgili uzantıdaki dosyaya çift tıklandığı zaman uygulamanızın açılmasını ve dosya üzerinde işlem yapmasını istiyorsanız, öncelikle dosya uzantısı ve uygulamanızı registry üzerinden birbiri ile ilişkilendirmelisiniz. Aşağıdaki örnek kod sayesinde, eng uzantılı dosyaların uygulamanız ile ilişkilendirilmesini ve dosya ikonlarının sizin belirlediğiniz (icon.ico) olarak gözükmesini sağlayabilirsiniz; Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(“.eng”).SetValue(null, “EmreDosyasi.eng”); RegistryKey rk = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(“EmreDosyasi.eng”); rk.CreateSubKey(“DefaultIcon”).SetValue(null, Application.StartupPath + “\icon.ico”); rk.CreateSubKey(@”shell\open\command”).SetValue(null, “"” + Application.ExecutablePath + “" "%1"”);</pre> eng uzantılı bir dosyaya çift tıklandığında artık sizin uygulamanız açılacaktır. Çift tıklandığı için uygulamanızı açtıran dosyaya, aşağıdaki kod satırı ile ulaşabilirsiniz; public static void...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı