Thread.Sleep ve Thread.SpinWait arasındaki fark

26 Şubat 2011
Thread sınıfı ile ilgili en çok karşılaştığım sorulardan birisi; “Thread.Sleep() ile Thread.SpinWait() method’ları arasındaki fark nedir?” olmuştur. MSDN Process ve Thread dökümanları ne yazık ki bu konuda bize yeterli bilgi sağlamıyor. Peki Thread sınıfının SpinWait() ve Sleep() method’ları arasındaki fark nedir? Programming .Net Components kitabının yazarı Juval Löwy‘den alıntı (sayfa 192) yapacağım; Orjinal : When a thread calls SpinWait(), the calling thread waits the number of iterations specified, and the thread is never added to the queue of waiting threads. As a result, the thread is effectively put to sleep without relinquishing the remainder of its CPU time slot. The...

Sql Server Identity Sutunları Belirlemek

BilgeAdam’daki eski öğrencilerimden biri şu soruyu sordu; “Herhangi bir veritabanındaki tüm tablolarda bulunan Identity Sütunları belirlemenin bir yolu var mıdır?” Aslında bir değil, tam üç yolu var; Yöntem 1 : COLUMNPROPERTY fonksiyonunu kullanmak SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID(TABLE_NAME), COLUMN_NAME, ‘ISIDENTITY’) = 1 ORDER BY TABLE_NAME</pre> Yöntem 2 : SYS.ALL_COLUMNS View’unu kullanmak SELECT OBJECT_NAME(AC.OBJECT_ID), SO.NAME FROM SYS.ALL_COLUMNS AS AC INNER JOIN SYS.OBJECTS AS SO ON OBJECT_NAME(AC.OBJECT_ID) = SO.NAME WHERE AC.IS_IDENTITY = 1 AND SO.TYPE = 'U' Aynı yöntemi biraz faklı olarak şöyle de yazabiliriz; SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID), NAME FROM SYS.ALL_COLUMNS WHERE IS_IDENTITY = 1 AND OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID, 'ISUSERTABLE') = 1 Yöntem...

C# 4.0 dynamic ve object farkı?

19 Aralık 2010
C# 4.0 ile hayatımıza giren dynamic ve C# 1.0‘dan beri varolan object arasında ne fark var? Önce eski dostumuz object ile başlayalım; object anahtar kelimesi aslında System.Object sınıfının bir kısaltmasından başka birşey değildir (ki kendisi C# sınıf hiyerarşisinin en temelinde yer almaktadır) Not : Birçoğumuzun bildiği gibi, aslında herşey object sınıfından türememektedir. bknz: Eric Lippert’in MSDN Blog yazısı object tipinde bir değişkene, hemen hemen istediğimiz her değeri atayabiliriz. Birkaç örnek; object Rakam = 10; Console.WriteLine(Rakam.GetType()); /// System.Int32 Rakam = Rakam + 10; /// Derleme zamanı hatası. Çünkü derleme anında Rakam değişkeni System.Object tipinde Rakam = (int)Rakam + 10; /// Hatasız...

C# Liste'nin eleman içerdiğini kontrol etmek

30 Kasım 2010
Aşağıdaki kod parçasına, programlama üzerine yazılmış bir makaleyi okurken rastladım; public void IsNullOrEmpty<T>(IEnumerable<T> koleksiyon) { if (koleksiyon == null || koleksiyon.Count() == 0) { /// Koleksiyon’da hiç eleman yok /// Koleksiyon boş } }</pre> Yukarıdaki method IEnumerable generic tipinde parametre alıyor, null veya boş olup/olmadığını kontrol ediyor. Karşılaştırmada kullanılan, Liste.Count() == 0 kod parçası dikkatimi çekti. Eğer IsNullOrEmpty fonksiyonuna parametre olarak ICollection<T> interface‘ini implemente etmeyen tipten bir değer gönderecek olursak (mesela LINQ sorgusu sonucu olarak IQueryable) Count method’u tüm liste üzerinde satır-satır ilerleyerek listedeki eleman adedini hesaplayacaktır. Eğer fonksiyona parametre olarak IEnumerable interface‘ini implemente eden tipten bir değer gönderecek olursak,...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı