C# Uygulamanın Yönetici (Administrator) hesabı ile çalıştığını kontrol etmek

16 Ağustos 2011
Eğer uygulama içerisinde Yönetici (Administrator) hesabının yetkisi ile yapılabilecek görevlerimiz varsa, öncelikle bu haklara sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Günümüzde birçok uygulama Yönetici (Administrator) haklarına ihtiyaç duyar. Bu makalede bu haklara sahip olduğumuzu nasıl kontrol edeceğimizi işleyeceğiz. Öncelikle kodumuzun using kısmına System.Security.Principal namespace‘ini eklememiz gerekiyor; using System.Security.Principal; Daha sonra IsAdministrator() isminde bir fonksiyon yazıyoruz; public static bool IsAdministrator() { WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent(); WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity); return principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator); } Bu fonksiyon sayesinde Yönetici (Administrator) haklarına sahip olup/olmadığımızı anlayabiliyoruz. Fonksiyon içerisinde öncelikle WindowsIdentity sınıfından bir değişkene WindowsIdentity sınıfının static GetCurrent() methodundan dönen değeri atıyoruz. İkinci adımda ise, bu değişkeni...

C# MD5 yöntemi ile metin şifreleme

14 Ağustos 2011
Aşağıdaki küçük fonksiyon yardımıyla string tipindeki değişkenlerin içeriğini MD5 yöntemi ile şifreleyebiliriz. Öncelikle kodumuzun using kısmına System.Security.Cryptography namespace‘ini eklememiz lazım. Böylece MD5CryptoServiceProvider sınıfından yeni bir örnek (instance) oluşturabilir, ve şifreleme sağlayıcısı (crypto service provider) olarak kullanabiliriz. using System.Text; using System.Security.Cryptography; public static string Sifrele(string Metin) { MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); byte[] ba = Encoding.UTF8.GetBytes(Metin); ba = md5.ComputeHash(ba); StringBuilder sb = new StringBuilder(); foreach (byte b in ba) { sb.Append(b.ToString("x2").ToLower()); } return sb.ToString(); }

XNA oyunlarında saniyedeki kare sayısını (FPS) hesaplamak

15 Temmuz 2011
Hemen her oyun’da, saniyede çizilen ekran sayısı (FPS - Frame Per Second) bilgisi oyun penceresinde gösterilir. FPS nedir? FPS, oyunun bir saniye içerisinde oyun penceresine çizebildiği ekran sayısıdır. Bizim animasyon olarak gördüğümüz akışlar aslında ardı ardına hızlı bir şekilde çizilen tek kare resimlerdir. Sinema filmleri bile aslında ekranda sırayla gösterilen tek kare resimlerden oluşmaktadır. İnsan gözü, saniye 25 kare’den büyük hızlarda tek kare resimleri, bir akış olarak algılar. XNA Framework, saniyede 60 kare ekran çizmeye çalışır. Oyunlarımızda FPS nasıl hesaplarız? Formül aslında basit, Draw() method’unda bir değişkenin değerini 1 arttıracağız. Update() method’unda her saniye geçişinde değişkeni sıfırlayacağız. FPS bilgisini ekranda...

C# ile Geçici Dosya (Temporary File) oluşturma sınıfı yazalım

13 Temmuz 2011
Projelerimizde dosya sistemi üzerinde geçici olarak dosya oluşturma ve işimiz bittiğinde silme ihtiyacı hissedebiliriz. Bu yazıyı okumadan önce Hem benzersiz hem de geçici dosya oluşturmanın en kolay yolu ve C# ile Geçici Dosya Oluşturmak başlıklı yazılarımı okumanızı öneririm. Bu linkte bulduğum yöntemi çok kullanışlı buldum ve sizler (aynı zamanda kendim) için türkçeleştirdim; public class TempFile : IDisposable { public TempFile() : this(string.Empty) { } private readonly string _tmpfile; public TempFile(string extension) { _tmpfile = Path.GetTempFileName(); if (!string.IsNullOrEmpty(extension)) { string newTmpFile = _tmpfile + extension; /// Yeni bir geçici dosya oluşturulur File.Create(newTmpFile, 0); /// Eski geçici dosya silinmediyse, silinir. File.Delete(_tmpfile); ///...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı