WPF ve Windows 8 Uygulamalarında Arkaplan Rengi

01 Kasım 2011
Windows 8 uygulamaları WPF ile geliştirildikleri için, WPF uygulamalarında arkaplan’a verebildiğimiz geçiş renkleri (gradient) Windows 8 uygulamalarında da kullanılabiliyor. LinearGradientBrush sınıfını kullanarak uygulamamızın arkaplan rEmrein birden fazla renk arasında geçişli (gradient) olmasını sağlayabiliriz. İlk olarak Visual Studio 2011‘imizi açarak New Project dialog penceresinde Windows Metro Style grubundan Application şablonunu seçelim ve yeni oluşturacağımız projeye bir isim verelim; İlk önce iki renk içeren bir geçişe sahip arkaplan hazırlayalım; <UserControl x:Class=”RenkliUygulama.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d” d:DesignHeight=”768” d:DesignWidth=”1366”> &lt;Grid x:Name="LayoutRoot"&gt; &lt;Grid.Background&gt; &lt;LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1"&gt; &lt;GradientStop Color="#3f98f1"/&gt; &lt;GradientStop Color="#003c7b" Offset="1"/&gt; &lt;/LinearGradientBrush&gt; &lt;/Grid.Background&gt; &lt;/Grid&gt; </UserControl></pre> LinearGradientBrush element’inin StartPoint özelliğine 0,0 değerini, EndPoint özelliğine 1,1...

Windows 8 Metro Style ilk uygulamamız

Windows 8 Programlama makalelerinde ilk uygulamamızı geliştirmeye başlıyoruz. Windows 8 Başlangıç Ekranımızda (Start Screen) Visual Studio 2011 üzerine tıklayarak, yeni bir Visual Studio 2011 başlatıyoruz. File / New / Project menüsünden Windows Metro Style kategorisindeki Application proje şablonunu seçiyoruz ve MetroStyleIlkUygulama ismini vererek projemizi oluşturuyoruz. Proje oluşturulduğunda Visual Studio 2011 varsayılan olarak MainPage.xaml dosyasını açıyor. Uygulamamızın başlangıç ekranı varsayılan olarak MainPage.xaml dosyasıdır. Grid elementi içerisine bir button, bir de label eklemek için aşağıdaki satırları yazıyoruz; <Button Content=”Mesaj Göster” FontSize=”28” Width=”250” Height=”80” HorizontalAlignment=”Center” /> <TextBlock x:Name=”MessageText” FontSize=”48” Foreground=”White” /></pre> WPF ve Silverlight‘ta Label nesnesi oluşturmak için TextBlock nesnesi kullanmamız gerekiyor. Bu...

Dosya boyutu almak için Head isteğinde bulunmak

Uygulamalarımızda internet üzerindeki bir dosyanın boyut bilgisine ihtiyacımız olabilir. Yapmamız gereken; dosyaya istekte bulunup Length özelliğinden dosya boyutu bilgisini almak. var DosyaKonum = “/assets/uploads/2011/07/FPSOrnek.rar”; WebClient wc = new WebClient(); var Dosya = wc.DownloadData(DosyaKonum); int DosyaBoyut = Dosya.Length;</pre> Bu yöntemin en önemli dezavantajı, dosyanın boyut bilgisini alabilmek için dosyayı gerçekten download etmemiz gerekiyor. Özellikle büyük boyutlu dosyalarda bu yöntem büyük problemlere yol açacaktır. Aslında yapılan isteğin sonucunun Başlık (Header) bilgisinde dosya boyutu yer alıyor. Eğer Başlık‘tan (Header) boyut bilgisine ulaşabilirsek dosyayı download etmemize gerek kalmaz. var DosyaKonum = "/assets/uploads/2011/07/FPSOrnek.rar"; var Request = WebRequest.Create(DosyaKonum); Request.Method = "HEAD"; var Response = Request.GetResponse(); var...

Windows 8 Programlama Ortamını Hazırlayalım

Windows 8 üzerinde geliştirme yapabilmemiz için öncelikle bilgisayarımıza Windows 8 ve Visual Studio 2011 kurmuş olmamız lazım. Windows 8 Programlama makalemde kurulumlar ile ilgili bilgi vermiştim. Eğer MSDN üyeliğiniz varsa, Visual Studio 2011 Ultimate Edition kurmanızı tavsiye ederim. Kurulum penceresi sade hazırlanmış; Kurulum tamamlandıktan sonra Visual Studio 2011‘imizi ilk defa çalıştırıyoruz; Hemen hemen her Visual Studio sürümü ilk çalıştırıldığında bu ekrana benzer bir ekran ile karşılaşırız. Ben Visual C# Development Settings tercihini yaptım, Local Help Documentation seçeneğinden de None seçtim. Kısa bir yapılandırmanın ardından Visual Studio 2011 Splash Screen ekrana geldi. Başlangıç ekranımız Visual Studio 2010‘dan farklı değil, Visual Studio...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı