Uygulamanın Referans Listesini Almak

20 Kasım 2011
Çalışma zamanında (Run-Time) uygulamanın referans olarak kullandığı assembly‘lerin (dll) listesini almak için aşağıdaki LINQ sorgusunu kullanabilirsiniz; var assemblies = from assemblyName in Assembly.GetExecutingAssembly().GetReferencedAssemblies() let assembly = Assembly.Load(assemblyName) let companies = assembly.GetCustomAttributes(typeof(AssemblyCompanyAttribute), false) where companies.Length > 0 && (companies[0] as AssemblyCompanyAttribute).Company != “Microsoft Corporation” select assembly;</pre> Assembly sınıfının static GetExecutingAssembly() method’unu kullanarak çalışan assembly‘ye ulaşabiliriz. GetReferencedAssemblies() method’u ilgili Assembly‘nin referans olarak kullandığı assembly‘lerin listesini döndürür. Assembly sınıfının static Load() method’u ile ilgili assembly hafızaya yüklenir. </a>GetCustomAttributes() method’u ile ilgili assembly‘nin çeşitli meta bilgileri sorgulanabilir. Örneğin; AssemblyCompanyAttribute AssemblyFileVersionAttribute AssemblyTitleAttribute AssemblyCopyrightAttribute AssemblyDescriptionAttribute AssemblyProductAttribute AssemblyCompanyAttribute bilgisini aldıktan sonra, Microsoft Corporation değerinden farklı olduğunu kontrol...

Windows 8 Metro Style Uygulamalarda Package Manifest Dosyası

18 Kasım 2011
Visual Studio 2011 kullanarak yeni bir Windows Metro Style projesi başlattığımızda bizim için projeye otomatik olarak bir manifest dosyası eklenir. Manifest dosyası Package.appxmanifest olarak isimlendirilir ve projenin kök dizininde konumlanır. Temelinde XML formatında olan bu dosyayı kolay güncellemek için Visual Studio ile birlikte gelen GUI aracını kullanabiliriz. Project -> Store -> Edit App Manifest menüsünden erişebilieceğimiz arayüz sayesinde manifest dosyasını çok kolay güncelleyebiliriz. Windows 8 Metro Style Uygulamalarda Async Desteği başlıklı makalemde oluşturduğumuz projenin manifest dosyasına biraz göz atalım. Application UI Bu tab’daki seçenekler ile uygulamamız ile ilgili temel bilgileri güncelleyebiliriz. *Display Name : **Uygulamanın başlığı. *Start Screen (Başlangıç Ekranı),...

Windows 8 Metro Style Uygulamalarda Async Desteği

17 Kasım 2011
Windows 8 Programlama makale serisine, Async Desteği ile devam ediyoruz. Asenkron programlama ölçeklendirilebilir ve yanıt veren (donmayan) uygulama geliştirmek için uzun yıllardır bilinen bir teknik. Uzun yıllardır bilinmesine rağmen, uygulama geliştiriciler olarak asenkron programlama bize hep zor gelmiştir. .Net 4.5 ile birlikte asenkron programlama Async Framework sayesinde kolay programlanabilir hale getirildi ve Task Parallel Library‘nin (TPL) içerisine entegre edildi. Asenkron programlama ile ilgili daha detaylı bilgiye, MSDN‘in Visual Studio Asynchronous Programming sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu makalede basit bir örnek ile async ve await anahtar kelimelerinin kullanımını inceleyeceğiz. Yapacağımız örnek bir web sitesinin içeriğini okuyacak ve web adreslerini toplayacak. İlk olarak standart...

Windows 8 Uygulamaya Application Bar Ekleme

16 Kasım 2011
Windows 8 uygulamalarında sık kullanılan özelliklerin Application Bar sayesinde hızlı erişilmesini sağlayabilirsiniz. Hemen yeni bir Visual Studio 2011 açarak geliştirmeye başlıyoruz; Öncelikle Yeni Proje oluşturma dialog kutusunda Windows Metro Style grubunda yer alan Application proje şablonunu seçelim ve projemize bir isim verelim (bu örnekte benim kullandığım isim, Windows8ApplicationBar) Proje oluşturulduğunda MainPage.xaml dosyasının içeriği; <UserControl x:Class=”Windows8ApplicationBar.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d” d:DesignHeight=”768” d:DesignWidth=”1366”> &lt;Grid x:Name="LayoutRoot" Background="#FF0C0C0C"&gt; &lt;/Grid&gt; </UserControl></pre> İlk önce uygulamamızın altına hizalanacak bir Application Bar oluşturalım. Bunun için Grid‘in içerisine ApplicationBar elementinden bir tane ekliyoruz; <ApplicationBar VerticalAlignment="Bottom"> <Button Content="Çıkış" x:Name="btnCikis" /> </ApplicationBar> ApplicationBar elementi içerisine eklediğimiz Button elementi sayesinde uygulamamızın...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı