C# Global Assembly Cache içine Assembly yüklemek

21 Aralık 2011
C# ile geliştirdiğimiz uygulamalar büyüdükçe, uygulama içerisinde ortak kullandığımız yapıları tekilleştirme eğilimi gösteririz. Örneğin; veritabanına erişim, e-posta gönderme, hata geribildirimleri, session kontrolü, vs. Tekilleştirme yapmak için, ortak metodları, ortak bir sınıf içerisinde toplar ve projenin her yerinde ilgili sınıf üzerinden kullanırız. Örneğin; DAL.ExecuteQuery(); DAL.ExecuteProcedure(); DAL.GetDataTable(); Ortak metodlar çoğaldıkça, ortak bir sınıf yeterli olmaz ve ortak sınıflar oluşturmamız gerekir.Örneğin; Hata.Log(ex); DAL.ExecuteQuery("sorgu", "parametreler"); EMail.Send("alıcı", "konu", "içerik"); Eğer ortak sınıflarımızı çeşitli projeler arasında paylaşmamız gerekiyorsa, bu sınıfları dll assembly‘ler içerisinde toplarız. Daha sonra her projede, dll assembly’yi projenin referanslarına ekleriz. Birden fazla projede referans olarak göstereceksek, dll assembly’yi ortak bir alana yüklememiz daha...

Windows 8 Metro Style Uygulamalarda ProgressRing Kullanımı

23 Kasım 2011
Uygulamalarımızda uzun süren işlemler sırasında, kullanıcıya işlemin sürdüğünü göstermek için genellikle yükleniyor (loading) göstergeleri kullanırız. Windows 8 için geliştirdiğimiz Metro Style uygulamalarda bu yeteneği uygulamamıza katmak için ProgressRing sınıfından faydalanabiliriz. Bu makalede uygulamanın açılışı esnasında bir yükleniyor (loading) göstergesi ekrana getireceğiz, 5 saniye bekledikten sonra (uygulamanın ihtiyaç duyacağı tüm modüllerin yüklenmesi 5 saniye sürecek diye varsayıyoruz) yükleniyor göstergesini ekrandan kaldıracak ve Gerekli Modüller Yüklendi metnini ekranda göstereceğiz. Hemen yeni bir Visual Studio 2011 açarak örnek proje üzerinde geliştirmeye başlayalım; Yeni Proje oluşturma dialog kutusunda Windows Metro Style grubunda yer alan Application proje şablonunu seçelim ve projemize bir isim verelim (bu...

Windows 8 Uygulamalarında MessageBox yerine MessageDialog Sınıfının Kullanımı

23 Kasım 2011
Geliştirdiğimiz uygulamalarda kullanıcıyı bilgilendirmek ve/veya yönlendirmek için Mesaj Kutularını (MessageBox) kullanırız. Metro Style uygulamalar, System.Windows.Forms namespace’inde yeralan MessageBox sınıfına erişemezler. MessageBox sınıfı yerine MessageDialog sınıfını kullanarak kullanıcıya bilgilendirme kutusu gösterebilirler. MessageDialog sınıfının constructor‘ı iki parametre alır; content (string) : Kullanıcıya göstermek istediğimiz mesaj title (string) : Mesaj kutusunun başlığı Hemen yeni bir Visual Studio 2011 açarak örnek proje üzerinde geliştirmeye başlayalım; Yeni Proje oluşturma dialog kutusunda Windows Metro Style grubunda yer alan Application proje şablonunu seçelim ve projemize bir isim verelim (bu örnekte benim kullandığım isim, MessageBoxOrnek) Proje oluşturulduğunda MainPage.xaml dosyasının içeriği; <UserControl x:Class=”Windows8ApplicationBar.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d” d:DesignHeight=”768”...

C# Performans Analiz Sınıfı

20 Kasım 2011
Geliştirmekte olduğumuz uygulamalarda performans analizi yapmak için genellikle Stopwatch sınıfını kullanırız. Aşağıdaki sınıf’ı kullanarak uygulamanın her method‘unu kolay analiz edebiliriz; public class PerformansAnaliz { public TimeSpan ToplamSure { get; private set; } public TimeSpan OrtalamaSure { get; private set; } public static PerformansAnaliz Yeni() { return new PerformansAnaliz(); } public void Olcumle(Action Method, int TekrarAdet = 1) { var sw = Stopwatch.StartNew(); for (int iLoop = 0; iLoop < TekrarAdet; iLoop++) { Method(); } sw.Stop(); OrtalamaSure = new TimeSpan(sw.Elapsed.Ticks / TekrarAdet); ToplamSure = sw.Elapsed; } }</pre>

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı