Windows Phone 8 için Share Task'larının kullanımı

20 Aralık 2012
Windows Phone 8 için share task‘ları kullanacağımız bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamanın geliştirilmesi sırasında ShareStatusTask, ShareLinkTask, ShareMediaTask, CameraCaptureTask gibi yapıları kullandığımız kodlar yazacağız. Öncelikle ShareTasks isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım; Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız; Ekran tasarımı için MainPage.xaml dosyasını aşağıdaki gibi güncelleyelim; <Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> </Grid.RowDefinitions> &lt;Grid.ColumnDefinitions&gt; &lt;ColumnDefinition...

Windows Phone 8 Static Resource Text Style listesi

19 Aralık 2012
Windows Phone 8 için static resource text style listesini görebileceğimiz bir uygulama geliştireceğiz. Öncelikle TextStyles isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım; Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız; MainPage.xaml dosyasını aşağıdaki gibi güncelleyelim; <Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height=”Auto”/> </Grid.RowDefinitions> &lt;StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"&gt; &lt;TextBlock Text="TEXT STYLE 1" Style="{StaticResource PhoneTextBlockBase}" Margin="12,0"/&gt; &lt;TextBlock Text="TEXT STYLE 2" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" Margin="12,0"/&gt; &lt;TextBlock Text="TEXT STYLE 3" Style="{StaticResource PhoneTextSubtleStyle}" Margin="12,0"/&gt; &lt;TextBlock Text="TEXT STYLE 4" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}" Margin="12,0"/&gt; &lt;TextBlock Text="TEXT STYLE 5" Style="{StaticResource PhoneTextTitle2Style}" Margin="12,0"/&gt; &lt;TextBlock Text="TEXT STYLE 6" Style="{StaticResource PhoneTextTitle3Style}" Margin="12,0"/&gt;...

Windows Phone 8 için Pil Durumu uygulaması

19 Aralık 2012
Windows Phone 8 için güncel pil durumunu görebileceğimiz bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamanın geliştirilmesi sırasında Battery, PhoneApplicationPage, ApplicationBar, TimeSpan gibi yapıları kullandığımız kodlar yazacağız. Öncelikle BatteryLevel isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım; Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız; MainPage.xaml dosyasını aşağıdaki gibi güncelleyelim; <Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height=”Auto”/> </Grid.RowDefinitions> &lt;StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"&gt; &lt;TextBlock Text="PİL SEVİYESİ" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" Margin="12,0"/&gt; &lt;/StackPanel&gt; &lt;TextBlock HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,0,70,-125" TextWrapping="Wrap" Text="- / 100" Name="lblRemainingChargePercent" VerticalAlignment="Bottom" Width="340"/&gt; &lt;TextBlock HorizontalAlignment="Stretch" Margin="35,0,105,-180" TextWrapping="Wrap" Text="- / 100" Name="lblRemainingDischargeTime" VerticalAlignment="Bottom" Width="340"/&gt; &lt;/Grid&gt; <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> <shell:ApplicationBar IsVisible=”True”>...

Windows Phone 8 için Radyo Frekansları uygulaması

19 Aralık 2012
Windows Phone 8 için şehir-şehir radyo frekanslarını görebileceğimiz bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamanın geliştirilmesi sırasında Pivot, PivotItem, LongListSelector, DataTemplate, WebClient gibi sınıfları kullandığımız kodlar yazacağız. Öncelikle RadyoListe isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım; Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız; Uygulama ihtiyaç duyduğu veriyi internetten indireceği için WMAppManifest.xml dosyasında Network erişim izninin istenmiş olması gerekiyor; <Capabilities> <Capability Name=”ID_CAP_NETWORKING” /> </Capabilities></pre> Radyo listesi için json formatında hazırladığım veriyi kendi sunucuma radyolar.json ismi ile yükledim. Json formatında okuyacağımız bu veriyi işlemek için References içerisine Newtonsoft Json.Net (4.5.11) Nuget...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı