C# CallerMemberName attribute

12 Şubat 2013
.Net 4.5 ve C# 5 ile duyurulan CallerMemberName attribute’unun Loglama ve OnPropertyChanged method’unu daha kolay tetiklemek dışında ne işe yarayacağını uzun süre düşündükten sonra, internette gördüğüm bir makale ile aklıma bir fikir geldi. CallerMemberName attribute‘unun kullanım alanlarını inceleyelim; Loglama public static void LogException(string message, [CallerMemberName] string callerName = null, [CallerLineNumber] int lineNumber = 0, [CallerFilePath] string filePath = null) { Console.WriteLine(“Hata oluştu : {0}. Method : {1} Satır : {2} Dosya : {3}”, message, callerName, lineNumber, filePath); } private static void Calculate() { try { /// Veritabanına bağlan, sorgulama yap, hesapla } catch (Exception ex) { LogException(ex.Message); } }</pre> OnPropertyChanged...

C# ile şifre güvenlik testi

04 Şubat 2013
Kişiye özel bilgiler barındıran yazılımlar mutlaka kullanıcı bilgilerini güvenlik altına almak için kullanıcının kendi belirlediği Kullanıcı Adı ve Şifresi ile yazılımı kullanmasını sağlar. Böylece Kullanıcı Adı ve Şifresi‘ni bilmeden bir kullanıcıya özel bilgiler başkaları tarafından görüntülenemez / kopyalanamaz / değiştirilemez. Başkalarının bilgilerini görmeye / değiştirmeye meraklı (çoğu zaman kötü niyetli) kişiler kurbanlarının Kullanıcı Adı ve Şifresi bilgilerini tahmin ederek sisteme girmeye çalışırlar. Tahmin metodunun işe yaramadığı durumlarda olası ihtimallerin tamamını sırası ile deneyerek sisteme giriş yapmaya çalışan küçük programcıklar geliştirirler. Kullanıcının Kullanıcı Adı ve Şifresi ne kadar kolay tahmin edilebilir ise onun adına sisteme girilebilmesi de o kadar kolay olur....

C# ile iki tarih arasında belli bir günden kaç adet olduğunu bulmak

02 Şubat 2013
Geliştirdiğim projede iki tarih aralığında belirli bir günden kaç adet olduğunu bulmam gerekti. Bunun için iki tarih arasındaki gün farkını alıp, bir tarih listesi oluşturmak için kullanıyorum, daha sonra tarih listesinin içinde istediğim gün’den kaç tane olduğunu sayıyorum. Örneğin 2013 yılındaki Pazartesilerin adedi için; var baslangic = new DateTime(2013, 1, 1); var bitis = new DateTime(2013, 12, 31); var toplamGun = (int)bitis.Subtract(baslangic).TotalDays + 1; var tarihListe = Enumerable.Range(1, toplamGun).Select(e => baslangic.AddDays(e)); var gunAdet = tarihListe.Where(e => e.DayOfWeek == DayOfWeek.Monday).Count();

XNA Oyun Programlama Platformu Hakkında

Günümüzde tüm yazılım sektörü gibi oyun dünyası’da çok hızlı gelişmeye ve şekillenmeye başladı. Artık insanlar yeni bir oyun için aylarca beklemeye tahammül etmiyor. Böyle zamanlarda yapılması gereken ürünü mümkün olan en hızlı yollardan tüketiciye ulaştırmaktır. Bu durumun farkına varan oyun evleri birkaç yıl öncesine göre çok daha kısa sürelerde yeni oyun üretmenin yollarını aramaya başladı. 2004 yılında Microsoft, Indie olarak kısalttığımız Independent Game Developer‘lar (yani Bağımsız Oyun Geliştiriciler) için hızlı oyun geliştirme platformunu duyurdu ve 2006 yılının ikinci yarısında da XNA Game Studio ismi ile yayınladı. 2007 yılından beri oyun evleri ve bağımsız geliştiriciler XNA Framework ile hem 2 boyutlu...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı