Windows Phone 8 LongListSelector DataBind örneği

Windows Phone 8 uygulamanıza LongListSelector kontrolü eklemeniz ve bir veri kaynağına bağlamanız gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Öncelikle DataBindSample isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım; Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız; Bu örnek için Book ve BookList isminde birer class oluşturacağız. Book sınıfına Title ve Writer isminde iki property ekleyelim; public class Book { public string Title { get; set; } public string Writer { get; set; } }</pre> BookList sınıfını List<Book> sınıfından türeteceğiz; public class BookList : List<Book> { public BookList() { Add(new Book() {...

Windows Phone 8 - XNA Oyunu / PlaneHunter

18 Şubat 2013
Bu yazımı okumadan önce Windows Phone ve XNA konusundaki diğer makalelerimi okumanızı öneririm. Her zamanki gibi önce görseller; Bir tane de Sprite Font dosyamız var, HitCountFont.spritefont ismini verdiğim dosyanın, “yorum satırları kaldırılmış halini” aşağıdaki gibi düzenledim; <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> <XnaContent xmlns:Graphics=”Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.Graphics”> <Asset Type=”Graphics:FontDescription”> <FontName>Segoe UI Mono</FontName> <Size>14</Size> <Spacing>0</Spacing> <UseKerning>true</UseKerning> <Style>Regular</Style> <CharacterRegions> <CharacterRegion> <Start> </Start> <End>~</End> </CharacterRegion> </CharacterRegions> </Asset> </XnaContent></pre> İlk olarak XNA Game Studio 4.0 grubundaki Windows Phone Game şablonundan PlaneHunter isimli projeyi oluşturalım; Game1.cs dosyasının ismini GameLoop.cs olarak değiştirdikten sonra, Target isminde yeni bir class ekleyelim; public class Target { public Texture2D Texture; public Vector2 Position; public Vector2 Velocity;...

Windows Phone 8 için Maps kullanımı

16 Şubat 2013
Yeni Maps API sayesinde Windows Phone 8 için harita tabanlı uygulamalar geliştirebiliyoruz. Öncelikle WindowsPhoneMaps isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım; Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız; Windows Phone 8 projemizde Map kontrolünü kullanabilmek için öncelikle ID_CAP_MAP Capability‘sini WMAppManifest.xml dosyasında etkinleştirmeliyiz; İlk olarak MainPage.xaml dosyasında phone:PhoneApplicationPage tag’ına xmlns:maps=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Maps.Controls;assembly=Microsoft.Phone.Maps”</pre> xml namespace‘ini eklememiz gerekiyor. Artık Map kontrolünü ekranımıza ekleyebiliriz; <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,12"> <maps:Map /> </Grid> Ekrana eklediğimiz Map kontrolünün belli bir koordinatı göstermesi için Center özelliğini ayarlamamız gerekmektedir. İstanbul için örnek; Center="41.0205, 29.0865" Kodumuzun son hali; <Grid...

Windows Phone 8 uygulamasına Network Connection ayarları sayfası eklemek

14 Şubat 2013
Windows Phone 8 uygulamanıza Network Connection ayarları sayfalarını (örneğin; Airplane, Bluetooth, Cellular, WiFi) açan butonlar/linkler mi eklemek istiyorsunuz? Bu yazıda ilgili ayarlar ekranlarını nasıl açacağımıza bakacağız. Kullanmaya başlamadan önce Microsoft.Phone.Tasks namespace‘inde yeralan ConnectionSettingsTask sınıfını inceleyelim; namespace Microsoft.Phone.Tasks { public sealed class ConnectionSettingsTask { public ConnectionSettingsTask(); public ConnectionSettingsType ConnectionSettingsType { get; set; } public void Show(); } public enum ConnectionSettingsType { WiFi = 0, Bluetooth = 1, Cellular = 2, AirplaneMode = 3, } }</pre> Gördüğünüz gibi sealed anahtar kelimesi ile kalıtıma kapatılmış sınıf‘ın constructor haricinde ConnectionSettingsType tipinde ConnectionSettingsType isminde bir property’si, Show isminde bir method‘u bulunmakta. ConnectionSettingsType enum’ı 4 adet...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı