LINQ tarzı Replace operatorü

Bir dizideki elemanlardan, belli bir değere sahip olanları başka bir değerle değiştirecek bir methoda sahip olmak çok faydalıdır. Language-Integrated Query (LINQ) bu amaç için standart bir sorgu işlecini sağlamaz ama oluşturması basittir. Örneğin; string sınıfı Replace() isminde bir method barındırır ve değişkenin değerinde yer alan belli bir karakterin tamamını başka bir karakter ile değiştirir. Aynı mantık ile diziler üzerinde çalışan bir method olsaydı çok kullanışlı olurdu. Öncelikle static ExtensionMethods isimli bir sınıf oluşturalım; public static class ExtensionMethods { }</pre> Replace() methodunu yazalım; public static IEnumerable<T> Replace<T>(this IEnumerable<T> list, T find, T replaceWith) { if (list == null) throw new ArgumentNullException("sequence");...

Proje Yönetimi Süreç Haritası

PMI methodolojisine göre Proje Yönetim Süreç Haritası 5 süreç grubu‘na ve 9 bilgi alanı‘na dağıtılmış 42 süreçten oluşmaktadır. PMBOK‘ta bu süreçler aşağıdaki gibi haritalanmıştır; Başlangıç Entegrasyon Yönetimi Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi İletişim Yönetimi Paydaşların Belirlenmesi Planlama Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi Kapsam Yönetimi Gereksinimlerin Toplanması Kapsamın Tanımlanması İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Zaman Yönetimi Aktivitelerin Tanımlanması Aktivitelerin Sıralanması Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi Maliyet Yönetimi Maliyetlerin Tahmin Edilmesi Bütçenin Belirlenmesi Kalite Yönetimi Kalitenin Planlanması İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi İletişim Yönetimi İletişimin Planlanması Risk Yönetimi Risk Yönetiminin Planlanması Risklerin Tanımlanması Niteliksel Risk...

String ve SecureString için Encrypt, Decrypt ExtensionMethod

Windows Data Protection API (DPAPI) encryption key’e ihtiyaç duymadan, kullanıcının oturumuna özel şifreleme yapabilen bir yapıdır. DPAPI’yi kullanabilmek için System.Security referans’ının proje’ye eklenmesi gerekmektedir. .Net 2.0 versiyonundan beri .Net Framework‘un bir parçası olan DPAPI sayesinde metin şifreleme ve şifre çözme çok kolaylaşmıştır. byte[] tipinde yapıların şifrelenmesi Protect() method’u ile, şifre çözülmesi ise Unprotect() method’u ile yapılmaktadır; public static byte[] Encrypt(byte[] data) { return ProtectedData.Protect(data, null, DataProtectionScope.CurrentUser); } public static byte[] Decrypt(byte[] data) { return ProtectedData.Unprotect(data, null, DataProtectionScope.CurrentUser); }</pre> Bu yapının string tipindeki değişkenler ile de kullanılabilmesi için aşağıdaki extension method‘lar kullanılabilir; public static class ExtensionMethods { private const DataProtectionScope Scope...

Proje Yönetimi (Project Management) Nedir?

İş yaşantımızda sıklıkla duyduğumuz Proje, Benzersiz bir ürün veya hizmet oluşturmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Bir çalışmanın proje olması için başlangıç ve bitiş zamanları olması lazım, aksi taktirde çalışma proje olarak değil, operasyon olarak değerlendirilmelidir. Proje ve Operasyon faaliyetlerinin özellikleri; Operasyon Sınırlı sayıda kaynak tarafından gerçekleştirilir (insan-makina-yazılım-vs.) Hiç değişmeden yada az değişikliğe uğrayarak tekrarlar Sürekliliği vardır Daha önce yapılmış olabilir, daha sonra da tekrarlama olasılığı vardır Tüm faaliyet belirli/tanımlıdır Proje Sınırlı sayıda kaynak tarafından gerçekleştirilir (insan-makina-yazılım-vs.) Tamamen yenidir Bir defaya mahsus gerçekleştirilir Zamanla gelişim gösterir Daha önce yapılmamış olmalıdır Daha sonra birebir aynı şekilde yapılamama Tüm faaliyet belirli/tanımlı değildir...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı