Page CodeBehind dosyasını Universal App Shared Project içerisinde kullanmak

25 Haziran 2014
Universal App projesi oluşturduktan sonra Solution Explorer içerisine bakacak olursanız [ProjectName].Shared isimli bir projenin daha yer aldığını görürsünüz. Shared Project içerisinde hem Windows Store, hem de Windows Phone projelerinizde ortak olarak kullanacağınız dosyaları barındırabiliyorsunuz. Örneğin, App.xaml ve App.xaml.cs dosyaları Shared Project içerisinde oluşturuluyor ve hem Windows Store hem de Windows Phone projeleri tarafından ortak kullanılıyor. Shared Project içerisinde Assets isminde bir dizin oluşturabilir ve iki projede de ortak kullanacağımız görsel dosyalarını, ses dosyalarını tek bir yerden yönetebiliriz. Hatta Pages isminde bir dizin içerisinde, iki projede de ortak olacak ekranları oluşturabiliriz. Bazı durumlarda bir ekranın her iki projede de aynı şekilde...

Windows 8 uygulaması içerisinden fotoğraf ve video çekmek

10 Haziran 2014
Windows Store için geliştireceğimiz uygulama içerisinden fotoğraf ve video çekecek ve Fotoğraflar ve Videolar dizinlerine kaydedeceğiz. Yeni oluşturduğumuz projenin Package.appxmanifest dosyasını açıyor ve Capabilities tabında yeralan Webcam, Videos Library, Pictures Library kutucuklarını işaretliyoruz. Böylece uygulamamızın çalışırken ihtiyaç duyacağı yetkileri kullanıcıdan talep edilmesini sağlıyoruz. MainPage.xaml dosyasını açarak içerisine aşağıdaki xaml kodlarını ekleyelim ve ekranın altında bir AppBar gözükmesini, içerisinde bir adet StackPanel iki adette Button olmasını sağlayalım; <Page.BottomAppBar> <AppBar> <StackPanel Orientation=”Horizontal” HorizontalAlignment=”Right”> <Button Style=”{StaticResource PhotoAppBarButtonStyle}” Click=”PhotoButton_Click /”> <Button Style=”{StaticResource VideoAppBarButtonStyle}” Click=”VideoButton_Click /”> </StackPanel> </AppBar> </Page.BottomAppBar></pre> Öncelikle PhotoButton_Click methodunun içini dolduralım; private async void PhotoButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { var camera =...

Windows Phone uygulaması ile ekran görüntüsü almak

25 Mayıs 2014
Bazı durumlarda Windows Phone için geliştirdiğimiz uygulamanın o andaki ekran görüntüsünü almamız gerekebilir, örneğin bir hata oluştuğu andaki ekran görüntüsü ilgili alanlara girilmiş verileri görebilmeyi sağlayacağı için çok kullanışlı olacaktır. Aşağıdaki CaptureScreen() method’u her çağırıldığında ekran görüntüsü alınacak ve ekrangoruntuleri dizinine o anın dosya adı ile kaydedilecek; İlk olarak TranslateTransform sınıfından yeni bir değişken oluşturuyoruz. Ekran görüntüsü alacağımız nesneyi belirlediğimiz ikinci satırda Application.Current.RootVisual özelliğini kullanarak ekranın tamamının görüntüsünün alınmasını sağlıyoruz. Öncelikle bir WritableBitmap değişkeni oluşturuyoruz ve RootVisual özelliği sayesinde tüm ekranın bu değişkene Render edilmesini sağlıyoruz. MemoryStream tipinde yeni bir değişken oluşturarak WriteableBitmap değişkenimizin içeriğini hafızaya taşıyoruz. IsolatedStorageFile sınıfının GetUserStoreForApplication()...

Windows 8 için Blog RSS Reader uygulaması

08 Mayıs 2014
Blog’ların RSS adreslerine bağlanacak, makalelerin listesini getirecek ve seçilen makaleyi okumamızı sağlayacak Windows 8 uygulaması geliştireceğiz. Öncelikle BlogReader isimli Windows 8 projesini oluşturalım ve MainPage.xaml dosyasına aşağıdaki kodları yazarak ekran tasarımımızı yapalım; <Page x:Class=”BlogReader.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:local=”using:BlogReader” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d”> &lt;Grid&gt; &lt;Grid.ColumnDefinitions&gt; &lt;ColumnDefinition Width="300" /&gt; &lt;ColumnDefinition Width="*" /&gt; &lt;/Grid.ColumnDefinitions&gt; &lt;ListView Name="BlogPostListView" Margin="20" Grid.Column="1" SelectionChanged="BlogPostListView_SelectionChanged"&gt; &lt;ListView.ItemTemplate&gt; &lt;DataTemplate&gt; &lt;StackPanel&gt; &lt;TextBlock Text="{Binding Title}" FontSize="14" Margin="5,0,0,0" TextWrapping="Wrap" /&gt; &lt;TextBlock Text="{Binding Description}" FontSize="12" Margin="15,0,0,0" /&gt; &lt;/StackPanel&gt; &lt;/DataTemplate&gt; &lt;/ListView.ItemTemplate&gt; &lt;/ListView&gt; &lt;Grid Margin="20" Grid.Column="2"&gt; &lt;Grid.RowDefinitions&gt; &lt;RowDefinition Height="40"/&gt; &lt;RowDefinition Height="*"/&gt; &lt;/Grid.RowDefinitions&gt; &lt;TextBlock Name="PostTitleText" Text="{Binding Title}" FontSize="20" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" /&gt; &lt;WebView Name="ContentView" Grid.Row="1" Margin="0,50,0,0" /&gt; &lt;/Grid&gt; &lt;/Grid&gt; &lt;Page.TopAppBar&gt; &lt;AppBar...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı