Universal App içerisinde ScreenShot özelliğini devre dışı bırakmak

28 Ağustos 2014
Windows Phone 8.1 kullanıcıları [POWER] ve [VOLUME UP] tuşlarına aynı anda basarak o anda kullanmakta oldukları uygulamanın ekran görüntüsünü çekebilirler. Eğer uygulamanızın ekran görüntüsünün çekilmesini istemiyorsanız, Universal App projenizde ilgili ekranın açılışına aşağıdaki kod parçasını ekleyebilir ve ekran görüntüsü çekme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz; ApplicationView.GetForCurrentView().IsScreenCaptureEnabled = false; Böylece ilgili ekranın görüntüsü alınmak istendiği zaman aşağıda görebileceğiniz gibi Cannot capture protected content mesajı kullanıcıya gösterilecek ve ekran görüntüsü alınmayacaktır. Bu kodu Windows Phone Emulator içerisinde test etmek için uygulamanız emulator içerisinde açıkken F9 ve F12 tuşlarına aynı anda basın. Bazı önemli emulator kısayolları; *F2 : **START* *F3 : **SEARCH* *F6 :...

Universal App Nokia Imaging SDK kütüphanelerinin eklenmesi

07 Ağustos 2014
Nokia Developer sitesinde yeralan Adding libraries to the project makalesinde Universal App projesine Nokia Imaging SDK kütüphanelerinin nasıl ekleneceği anlatılmış. Yönergeleri adım adım izleyelim. Öncelikle bir Universal App projesi oluşturmamız veya açmamız lazım; Projenin Solution Explorer panelinde görünen References kısmına sağ tuşla tıklamalı ve Manage Nuget Packages menüsünü seçmeliyiz. Online kategorisi altından Nokia Imaging SDK paketini aratarak bulmalı ve Install butonuna tıklayarak projemize eklemeliyiz. Ben bu yazıyı yazarken Nokia Imaging SDK, Any CPU ve x64 derlemeler ile uyumsuz olduğu için Build Configurations altından Any CPU ve x64 seçeneklerini kaldırmamız gerekiyor. Öncelikle solution‘a sağ tuşla tıklayalım ve Configuration Manager menüsünü seçelim....

Windows Phone 8 cihazın WiFi üzerinden internete bağlı olduğunu kontrol etme

18 Temmuz 2014
MSDN‘de yeralan How to detect network changes for Windows Phone 8 makalesine göre Windows Phone cihazın WiFi üzerinden internete bağlı olduğunu anlamak için DeviceNetworkInformation class‘ının IsWiFiEnabled property‘sini kullanabiliriz. Bu property sayesinde çok hızlı bir şekilde cihazda WiFi özelliğinin aktif olup/olmadığını yakalayabiliriz, fakat cihaz üzerinde WiFi aktif olabilir ama internete 3G üzerinden bağlı olabilir, DeviceNetworkInformation.IsWiFiEnabled bu durumda gene true değerini döndürecektir. Eğer uygulamamızın çalıştığı cihazın internete WiFi üzerinden bağlı olduğundan emin olmak istiyorsak bir kontrol daha yapmalıyız. NetworkInterface class‘ının NetworkInterfaceType property‘si eğer NetworkInterfaceType enum‘ından Wireless80211 değerine sahipse, cihazın WiFi üzerinden internete bağlı olduğundan emin olabiliriz. Bu durumda yapmamız gereken kontrol aşağıdaki...

Universal App ekran çözünürlüğünü bulmak

05 Temmuz 2014
Windows Store ve Windows Phone için tek bir uygulama geliştiriyorsunuz (Universal App) ve uygulamanın çalıştığı cihazın ekran çözünürlüğünü bulmanız gerekiyor. Öncelikle Windows.Graphics.Display namespace‘inde yeralan DisplayInformation sınıfının RawPixelsPerViewPixel property‘sinin değerini okuyalım; var rawPixelPerView = DisplayInformation.GetForCurrentView().RawPixelsPerViewPixel;</pre> Şimdi ekran genişliği ve yüksekliği bilgilerini okuyarak yukarıda bulduğumuz değişken ile çarparak ekran çözünürlüğünü hesaplayabiliriz; var width = Window.Current.Bounds.Width * rawPixelPerView; var height = Window.Current.Bounds.Height * rawPixelPerView; Hesapladığımız ekran çözünürlüğünü bir MessageDialog aracılığı ile kullanıcıya göstermek için ShowAsync() methodunu kullanıyoruz; var dialog = new MessageDialog(string.Format("Çözünürlük: {0} * {1}", width, height); dialog.ShowAsync();

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı