Windows Phone 8 uygulamasında Accelerometer sensöründen veri okuma

Windows Phone cihazlar, cihazın hareket-yön-ivme gibi çeşitli bilgilerini yazılımsal olarak algılamamıza yardım eden algılayıcılar (sensör) ile birlikte geliyorlar. Accelerometer sensörü cihazın X, Y, Z eksenlerindeki ivme bilgisini algılar ve işletim sistemi aracılığıyla yazılıma iletebilir. Öncelikle projenin References kısmında Microsoft.Devices.Sensors referansının olduğunu kontrol edelim ve sınıfın using kısmına Microsoft.Devices.Sensors namespace‘ini ekleyelim; using Microsoft.Devices.Sensors;</pre> Accelerometer sensörüne erişebilmek ve verisini okuyabilmek için Accelerometer sınıfından yeni bir instance oluşturmalıyız, bunun için static olan GetDefault() methodunu kullanabiliriz; var _accelerometer = Accelerometer.GetDefault(); Sensör verisini bir defa okumak için _accelerometer değişkeninin GetCurrentReading() methodunu kullanıyoruz. Methoddan geri dönen AccelerometerReading tipindeki cevabın içerisindeki AccelerationX, AccelerationY, AccelerationZ property‘leri sayesinde ivme...

Windows Phone 8 - XNA Oyunu / MiniCar

Bu yazımı okumadan önce Windows Phone ve XNA konusundaki diğer makalelerimi okumanızı öneririm. Önce görseller ve oyunun arkaplan ses dosyası; İlk olarak XNA Game Studio 4.0 grubundaki Windows Phone Game şablonundan MiniCarGame isimli projeyi oluşturalım; Game1.cs dosyasının ismini GameLoop.cs olarak değiştirdikten sonra, EnemyCar isminde yeni bir class ekleyelim; public class EnemyCar { public Texture2D Texture; public Vector2 Position; public float Velocity; public Rectangle Area; Random r = new Random(); public EnemyCar(Texture2D CarTexture) { this.Texture = CarTexture; this.Position = new Vector2(r.Next(450, 850), 1); this.Velocity = (float)(r.NextDouble() * 4) + 3f; this.Area = new Rectangle((int)this.Position.X, (int)this.Position.Y, this.Texture.Width, this.Texture.Height); } }</pre> EnemyCar sınıfı...

Universal App Ekran Nesneleri - Combobox

Geliştirdiğiniz uygulamada sınırlı bir alanda çok seçenekten bir tanesini seçtirmek istiyorsanız Combobox ekran nesnelerini kullanmalısınız. Universal App projenizde combobox kullanmak için istediğiniz xaml dosyasına aşağıdaki kod parçasını eklemeniz yeterlidir; <ComboBox x:Name=”cmbMenu”> <ComboBoxItem Content=”Birinci Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”İkinci Eleman” IsSelected=”True” /> <ComboBoxItem Content=”Üçüncü Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”Dördüncü Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”Beşinci Eleman” /> <ComboBoxItem Content=”Altıncı Eleman” /> </ComboBox></pre> Ekranın açılışında varsayılan olarak seçili gelmesini istediğiniz ComboboxItem tipindeki elemanın IsSelected özelliğini true yapmalısınız. Eğer açılır kutunun bir başlığı olması gerekiyorsa, Header özelliği ile bir başlık atayabiliriz; <ComboBox x:Name="cmbMenu" Header="Menü"> <ComboBoxItem Content="Birinci Eleman" /> <ComboBoxItem Content="İkinci Eleman" IsSelected="True" /> <ComboBoxItem Content="Üçüncü Eleman" />...

TFS Server 2013 Kurulum Adımları

07 Aralık 2014
Birkaç ay önce yaptığım bir çalışma sırasında bir sunucuya TFS Server 2013 kurmam gerekti. Ben de tüm adımları bu makalede dokümante etmek istiyorum, böylece sizler de daha sonra kendi ortamınızda TFS Server 2013 kurulumu yapabilirsiniz. Öncelikle gerekli tüm kurulum dosyalarını indirin ve sunucu üzerinde hazır edin. Hemen kuruluma başlayabiliriz; Artık Visual Studio 2013 açarak, hem TFS Server 2013 bağlantısını yapabilir, hem de yeni bir Team Project oluşturabiliriz; Şimdi yeni bir proje oluşturup, kodları TFS Server 2013 üzerine Check In yapabilir, Get Latest yapabiliriz;

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı