SASS (scss dosyaları) nedir?

03 Şubat 2016
Web tabanlı uygulamalarda html sayfalarını göze daha hoş gözükür hale getirmek ve kullanılabilirliği artırmak için css stillerini kullanırız. Web tabanlı uygulama geliştirirken genelde uygulamaya özel renkler, fontlar, görseller, vs kullanırız. Bu renkleri, fontları, görselleri, vs css dosyalarının içerisinde sürekli kullanmamız gerekir. Örneğin, uygulamamızda linklerin kırmızı gözükmesini istiyorsak css dosyasına uygun stili yazarız, butonların da kırmızı gözükmesi gerekirse, css dosyasına yeni bir stil ekleyerek gene kırmızı rengi kullanmamız gerekir. Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak, kırmızı renk ve tonları css dosyalarında belki onlarca defa kullanılmış olacak. Eğer uygulamanın kırmızı değil, mavi tema ile gözükmesini istersek css dosyalarını açıp, kırmızı renk kodlarını mavi...

Windows 10 UWP uygulamasında {x:Bind} kullanarak basit DataBinding

02 Şubat 2016
Bu makaleyi okumadan önce Windows 10 UWP uygulamasında Page.Resources içinde Style kullanmak makalesini okumanızı tavsiye ederim. En son geliştirdiğimiz hali ile ekranımız aşağıdaki şekilde gözüküyor olmalı; Databinding yapabilmek için öncelikle MainPage.xaml.cs dosyasını açıp, binding yapacağımız property‘leri ve varsa varsayılan değerlerini tanımlıyoruz. Bu örnekte saat, dakika ve saniyenin her hanesini ayrı gösterebilmek için Hour1, Hour2, Minute1, Minute2, Second1 ve Second2 property’lerini aşağıdaki gibi tanımladım; public string Hour1 { get; set; } = “0”; public string Hour2 { get; set; } = “0”; public string Minute1 { get; set; } = “0”; public string Minute2 { get; set; } = “0”; public...

AspNet Core 1.0 projesine StaticFile desteği eklemek

01 Şubat 2016
Bu makaleyi okumadan önce Asp.Net Kategorisindeki diğer makalelerimi okumanızı tavsiye ederim. AspNet Core 1.0 projelerinde eğer html, js, css, jpg, png gibi dosyalar kullanacaksanız bu makalede anlatıldığı gibi StaticFile desteğini projenize eklemeniz gerekmektedir. Eğer StaticFile desteğini projeye eklemezseniz html, js, css, jpg, png gibi uzantılara sahip dosyaları tarayıcılarda görüntüleyemeyeceksiniz. Hemen örnek proje oluşturacağımız dizine Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) içerisinden gidiyoruz ve aşağıdaki kodları çalıştırıyoruz; yo aspnet // Empty Application seçeneğini seçiyoruz // Projeye aspnetcorestaticfile ismini veriyoruz cd aspnetcorestaticfile code .</pre> Visual Studio Code açıldıktan sonra wwwroot dizinine index.html dosyasını ekliyoruz ve içerisine Merhaba Dünya! yazıyoruz. Command Prompt...

Windows 10 UWP uygulamasında Page.Resources içinde Style kullanmak

Windows 10 UWP uygulaması yazarken bazen ekranda stil verdiğimiz bir nesnenin stilini aynı tipteki diğer nesnelere de uygulamak isteriz. Böyle bir durumda içinde bulunduğumuz Page‘in Resources kısmına stillerimizi ortak bir şekilde tanımlamak ve sayfanın içinde aynı tipteki nesnelerde kullanmak iyi bir çözüm yolu olabilir. Bu makalede örnek olarak, saati gösterecek veya belli bir süreden geri sayım yapabilecek aşağıdaki sayfayı UWP ile tasarlayacağız; Öncelikle sayfanın kodlarını aşağıdaki hale getirip temizleyelim; <Page x:Class=”PageResourceStyleOrnek.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:local=”using:PageResourceStyleOrnek”> </Page></pre> Sayfaya önce bir StackPanel nesnesi, StackPanel nesnesinin içerisine bir Grid nesnesi, Grid nesnesinin ColumnDefinitions özelliğine de 5 adet ColumnDefinition ekliyoruz. Aynı şekilde Grid nesnesinin içerisine...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı