Windows 10 UWP Uygulamalarının Hafıza Kullanım Durumu için MemoryManager sınıfını kullanmak

08 Şubat 2016
Windows 10 UWP uygulaması geliştirirken hafıza‘nın ne kadarını kullandığınızı ve kullanabileceğiniz ne kadar hafıza alanı kaldığını bulmanız gerekebilir. Bu durumda Windows.System namespace‘i altında yeralan MemoryManager sınıfını kullanabiliriz. Hemen Visual Studio açarak yeni bir proje oluşturalım; Öncelikle MainPage.xaml dosyasını açalım ve içerisine aşağıdaki kodları yazarak ekranımızı tasarlayalım; <Page x:Class=”MemoryManagerOrnek.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:local=”using:MemoryManagerOrnek”> &lt;StackPanel&gt; &lt;TextBlock Text="AppMemoryUsage:" /&gt; &lt;TextBlock Name="AppMemoryUsage" /&gt; &lt;TextBlock Text="AppMemoryUsageLimit:" /&gt; &lt;TextBlock Name="AppMemoryUsageLimit" /&gt; &lt;/StackPanel&gt; </Page></pre> Şimdi MainPage.xaml.cs dosyasını açalım ve DispatcherTimer sınıfından yeni bir değişken tanımlayıp, MainPage sınıfının constructor‘ında, her 1 saniyede bir tetiklenmesini sağlayalım; DispatcherTimer timer = null; public MainPage() { this.InitializeComponent(); timer = new DispatcherTimer(); timer.Interval =...

AspNet Core 1.0 MVC6 projesine InMemory Caching desteği eklemek

07 Şubat 2016
Bu makaleyi okumadan önce Asp.Net Kategorisindeki diğer makalelerimi okumanızı tavsiye ederim. Caching (önbellekleme) sayesinde elde etmesi uzun sürecek verilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Hemen yeni bir Asp.Net Core 1.0 MVC 6 projesi oluşturalım ve InMemory Caching ekleyelim. Öncelikle örnek projeyi oluşturmak istediğimiz dizine Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) içerisinden gidiyoruz ve aşağıdaki kodları çalıştırıyoruz; yo aspnet // Empty Application seçeneğini seçiyoruz // Projeye inmemorycaching ismini veriyoruz cd inmemorycaching code .</pre> Visual Studio Code açıldıktan sonra project.json dosyasını açıyor ve içindeki dependencies kısmına aşağıdaki satırı ekliyoruz; "Microsoft.AspNet.Mvc": "6.0.0-rc1-final" Böylece Empty Application tipindeki AspNet Core uygulamamıza MVC 6...

SASS (scss dosyaları) ile diziler ve döngüler

05 Şubat 2016
Bu makaleyi okumadan önce Asp.Net Kategorisindeki diğer makalelerimi ve SASS (scss dosyaları) nedir? makalesini okumanızı tavsiye ederim. SASS dosyalarında birden fazla değişkenin bir dizi olarak ele alınmasını ve bu dizideki her eleman için bir css stili oluşmasını isteyebiliriz. Örneğin SASS dosyamızda aşağıdaki değişkenleri tanımlamış olalım; $Twitter: #41b7d8; $Facebook: #3b5997; $GooglePlus: #d64937; $Linkedin: #0073b2;</pre> SASS dosyalarında liste tipinde bir değişken tanımı yapmak için, değişkene değerleri virgüllerle ayırarak (comma-seperated) vermemiz lazım. Örneğin; $SocialColors: $Twitter, $Facebook, $GooglePlus, $Linkedin; Artık @for döngüsü yazarak $SocialColors dizisinin her bir elemanına erişebiliriz; @for $i from 1 through length($SocialColours) { img-#{$i} { background: nth($SocialColors, $i); } } @for...

EntityFramework Expression kullanarak esnek veritabanı sorguları

04 Şubat 2016
Veritabanında gerçekleşecek sorguları yazdığımız Veritabanı Erişim Katmanı‘nda (Data Access Layer, DAL) genelde bir tablodaki kayıtları liste olarak veya aranılan kritere göre filtreleyerek döndüren methodlarımız olur. Projenin geliştirilme süresince gelişen ihtiyaçlara göre bu methodlara çeşitli kriterlere göre filtreleme yapan yeni methodlar eklenir ve bir süre sonra işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Expression‘ları kullanarak bu methodları azaltabiliriz. Hemen Visual Studio‘yu açalım ve yeni bir Console Application projesi oluşturalım; Projeye Nuget Package Manager‘ı kullanarak EntityFramework paketini ekleyelim; Projeye TestDatabaseDataContext isminde yeni bir class ekleyelim ve içerisine aşağıdaki property tanımlamasını ekleyelim; public class TestDatabaseDataContext : DbContext { public DbSet<Country> Countries { get; set;...

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı