.Net ortamında pattern kavramı

16 Kasım 2009

Pattern, kelime olarak fransızca patron kelimesinden gelmektedir ve tekrarlayan olayları veya nesneleri ifade etmektedir.

Yazılım dünyasında ise, “sürekli karşılaşılan durumlar için geliştirilmiş ve dökümante edilmiş, çözüm yolu standart haline gelmiş, tasarım kalıpları” şeklinde tanımlanabilir.

 • En bilindik tasarım kalıpları; Abstract Factory
 • Adapter
 • Bridge
 • Builder
 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Factory Method
 • Flyweight
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • Prototype
 • Proxy
 • Singleton
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor Bundan sonraki birkaç yazımda bu tasarım kalıplarının ne olduklarını ve projelere nasıl uygulandıklarını, örneklerle anlatmaya çalışacağım.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 290

Creative Commons Lisansı