Dizide bir elemandan kaç adet olduğunu bulalım

20 Temmuz 2010

Elimizdeki bir dizide, belli bir elemandan kaç adet olduğunu bulmamız gerekebilir.

Bunu yapmanın programatik olarak en kolay yolu LINQ sorgusu yazmaktır.

Örneğin aşağıdaki Extension Method, LINQ sorgusu ile aranan elemandan, ilgili listede kaç adet olduğu sonucunu döndürür;

public static int CountTimes< T >(this List< T > list, T item) { return ((from t in list where t.Equals(item) select t).Count()); }</pre>

Örnek kullanım;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

public static class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var list1 = new List< int >() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 };
    var list2 = new List< string >() { "a", "b", "b", "b", "c", "d", "e", "f" };

    Console.WriteLine("Birinci listede 7, " + list1.CountTimes(7) + " adet var");
    Console.WriteLine("İkinci listede b, " + list2.CountTimes("b") + " adet var");

    Console.ReadLine();
  }

  public static int CountTimes< T >(this List< T > list, T item)
  {
    return ((from t in list where t.Equals(item) select t).Count());
  }
}

Yukarıdaki örnek kodu çalıştırdığınızda, şöyle bir sonuç almanız lazım;

Birinci listede 7, 2 adet var
İkinci listede b, 3 adet var


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 291

Creative Commons Lisansı