C# Sistem Olayları (SystemEvents)

16 Ağustos 2010

C# ile geliştirdiğimiz uygulamalarda, işletim sistemi seviyesinde oluşan bazı olayları yakalamamız ve bu olaylarla ilgili kodlar yazmamız gerekebilir.

Örneğin, kullanıcı Windows oturumunu kapatırken, biz de uygulamamızı kapatmak veya şifre korumasını aktif hale getirmek isteyebiliriz.

Veya, kullanıcı Windows oturumunu kapattığında hala çalışmakta olan uygulamamızın belirli durumları loglamasını ve kullanıcı oturumunu geri açtığında bu logları kullanıcıya göstermeyi isteyebiliriz.

Kullanıcının, kendi ayarlarını değiştirmesinden, ekran çözünürlüğünü değiştirmesine kadar, çeşitli işletim sistemi olaylarını C# ile yakalayabilir ve ilgili olaylara kod yazabiliriz.

Öncelikle Microsoft.Win32 namespace‘ini kodumuzun using kısmına ekleyelim;

using Microsoft.Win32;</pre>

Daha sonra yapmamız gereken, SystemEvents sınıfının statik olaylarını delegate methodlar sayesinde yakalamak.

Örneğin, ekran ayarlarının değiştirilmesi anında uygulamamızın belirli bir işi gerçekleştirmesini istiyorsak;

SystemEvents.DisplaySettingsChanging += delegate(object sender, EventArgs e) {
  Console.WriteLine("Windows Görüntü Çözünürlüğü değiştiriliyor");
};

Başka yakalayabileceğimiz olaylar;

**DisplaySettingsChanging : **Ekran özellikleri değiştirilirken **DisplaySettingsChanged : **Ekran özellikleri değiştirildikten sonra **InstalledFontsChanged : **İşletim Sisteminde kurulu fontlarda değişiklik olduğunda **PaletteChanged : **Kullanıcı farklı bir palet kullanan başka bir uygulamaya geçtiğinde **PowerModeChanged : **Kullanıcı oturumunu Suspend veya Resume yaptığında **SessionEnding : **Kullanıcı oturumunu veya işletim sistemini kapatırken **SessionEnded : **Kullanıcı oturumunu veya işletim sistemini kapattığında **SessionSwitch : **Kullanıcı oturumunu değiştirirken **TimeChanged : **Sistem saati değiştiğinde **UserPreferenceChanging : **Kullanıcı ayarlarını değiştirirken **UserPreferenceChanged : **Kullanıcı ayarlarını değiştirdiğinde

Örnek uygulamanın tüm kodları;

using System;
using Microsoft.Win32;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    SystemEvents.DisplaySettingsChanging += delegate(object sender, EventArgs e) {
      Console.WriteLine("Windows Görüntü Çözünürlüğü değiştiriliyor");
    };

    SystemEvents.DisplaySettingsChanged += delegate(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("Windows Görüntü Çözünürlüğü değiştirildi");
    };

    SystemEvents.InstalledFontsChanged += delegate(object sender, EventArgs e) {
      Console.WriteLine("Windows yüklü fon listesinde değişiklik var (ekleme veya silme)");
    };

    SystemEvents.SessionEnding += delegate(object sender, SessionEndingEventArgs e) {
      switch (e.Reason)
      {
        case SessionEndReasons.Logoff:
          Console.WriteLine("Windows Kapatılıyor (LogOff)");
          break;
        case SessionEndReasons.SystemShutdown:
          Console.WriteLine("Windows Kapatılıyor (Shutdown)");
          break;
      }
    };

    SystemEvents.SessionEnded += delegate(object sender, SessionEndedEventArgs e) {
      switch (e.Reason)
      {
        case SessionEndReasons.Logoff:
          Console.WriteLine("Windows Kapatıldı (LogOff)");
          break;
        case SessionEndReasons.SystemShutdown:
          Console.WriteLine("Windows Kapatıldı (Shutdown)");
          break;
      }
    };

    SystemEvents.SessionSwitch += delegate(object sender, SessionSwitchEventArgs e) {
      switch (e.Reason)
      {
        case SessionSwitchReason.SessionLock:
          Console.WriteLine("Windows Kilitlendi (Windows Locked)");
          break;
        case SessionSwitchReason.SessionUnlock:
          Console.WriteLine("Windows Açıldı (Windows Unlocked)");
          break;
      }
    };

    SystemEvents.UserPreferenceChanging += delegate(object sender, UserPreferenceChangingEventArgs e) {
      Console.WriteLine(e.Category.ToString() + " Ayarları Güncelleniyor");
    };

    SystemEvents.UserPreferenceChanged += delegate(object sender, UserPreferenceChangedEventArgs e) {
      Console.WriteLine(e.Category.ToString() + " Ayarları Güncellendi");
    };

    Console.ReadLine();
  }
}


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 290

Creative Commons Lisansı