C# MD5 yöntemi ile metin şifreleme

14 Ağustos 2011

Aşağıdaki küçük fonksiyon yardımıyla string tipindeki değişkenlerin içeriğini MD5 yöntemi ile şifreleyebiliriz.

Öncelikle kodumuzun using kısmına System.Security.Cryptography namespace‘ini eklememiz lazım.

Böylece MD5CryptoServiceProvider sınıfından yeni bir örnek (instance) oluşturabilir, ve şifreleme sağlayıcısı (crypto service provider) olarak kullanabiliriz.

using System.Text; using System.Security.Cryptography;

public static string Sifrele(string Metin) { MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();

byte[] ba = Encoding.UTF8.GetBytes(Metin);
ba = md5.ComputeHash(ba);

StringBuilder sb = new StringBuilder();
foreach (byte b in ba)
{
    sb.Append(b.ToString("x2").ToLower());
}

return sb.ToString(); }

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Emre Ozcan hakkında

Sistem Yöneticisi, Bilişim Teknoloji Takipçisi

#microsoft #VoIP

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 290

Creative Commons Lisansı