Ingilizce Kelimeler Anlam ve Okunuşları1

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler, Anlamları ve Okunuşları

 

ingilizce kelimeler

ingilizce kelimeler

ingilizce english words kelimeler

ingilizce kelimeler anlam ve okunuşları

Abandon ebandın TERK ETMEK
Ability ebılıti YETENEK
Able eybıl MUKTEDİR
Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
Above ebav YUKARIDAKİ
Abroad ebrod YURT DIŞI
Absence ebsıns YOKLUK
Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
Absurd ebzörd SAÇMA
Accept eksept KABUL ETMEK
Accident eksidınt KAZA
Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
According To ekording tu GÖRE
Account ekaunt HESAP
Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
Accuse ekküz SUÇLAMAK
Ache eyk AĞRI
Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA
Act ekt 1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK
Active ektiv ETKİN, FAAL
Actor ektır ERKEK OYUNCU
Actress ektrıs KADIN OYUNCU
Actual ekçuıl GERÇEK
Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
Address edres ADRES
Administration edminıstreyşın  İDARE
Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
Admit edmit 1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK
Adult edalt YETİŞKİN
Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
Advanced edvensd GELİŞMİŞ
Advantage edventıc AVANTAJ
Adventure edvençur MACERA
Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
Advice edvays TAVSİYE
Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
Aerial eriyıl ANTEN
Aeroplane eıropleyn UÇAK
Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
Affect efekt ETKİLEMEK
Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
Afraid efreid KORKMAK
After aftır SONRA
Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
Again egein BİR DAHA;YİNE
Against egeinst KARŞI, ZIT
Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
Aged eycd YAŞINDA
Agency eycınsi ACENTE
Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
Ago ego ÖNCE
Agree egrii ANLAŞMAK
Agreement egriimınt ANLAŞMA
Agriculture egrikalçır TARIM
Ahead ehed ÖNDE
Aid eyd YARDIM
Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
Alarm alarm ALARM
Algebra alcebra CEBİR
Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
Alligator aligeytır TİMSAH
Allow elov İZİN VERMEK
Almost olmost HEMEN HEMEN
Alone elon 1.YALNIZ  2.TEK
Along elong 1.BOYUNCA  2.İLERİ
Aloud elaud SESLİ
Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
Also olso HEM DE
Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
Always olveys HER ZAMAN
Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
Ambition embişın HIRS
Ambush embuş TUZAK
Among emong ARASINDA
Amount emaunt MİKTAR
Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
And end VE
Angry engri KIZGIN
Animal enimıl HAYVAN
Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
Annual enyuıl YILLIK
Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
Answer ensır YANIT
Bald bold KEL
Ball bol 1.TOP 2.BALO
Ballerina belıriinı BALERİN
Ballet baley BALE
Balloon baluun BALON
Ban ben YASAK
Banana bınana MUZ
Band bend 1.BANT (şerit)  2.BANDO
Bank benk BANKA
Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
Banknote benknot KAĞIT PARA
Bankrupt benkrapt İFLAS
Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU
Base beys 1. TABAN 2.ÜS
Basement beysmınt BODRUM
Basin beysn KAZAN
Basket baskıt SEPET
Bath bath YIKANMAK
Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
Bay bey KOY
Beach biiç SAHİL
Bean biin FASULYE
Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
Beard bıed SAKAL
Beast biist CANAVAR
Beat biit 1.VURMAK  2.YENMEK
Beautiful büutiful GÜZEL
Beauty büuti GÜZELLİK
Because bikoz ÇÜNKÜ
Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
Bed bed YATAK
Bee bii ARI
Beef biif DANA ETİ
Beer biır BİRA
Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ
Before bifor ÖNCE
Beg beg DİLENMEK
Begin begın BAŞLAMAK
Behave biheyv DAVRANMAK
Behind bihaynd ARKADA, GERİDE
Being biing VARLIK
Believe bıliiv İNANMAK
Bell bel ZİL, ÇAN
Belong bilong AİT OLMAK
Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
Belt belt KEMER
Bench benç 1.TEZGAH  2.BANK
Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK
Beneath bınith ALTINDA
Benefit benıfit YARARI OLMAK
Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
Beside bisayd YANINDA
Besides bisaydz HEM DE
Best best EN İYİ
Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
Better better DAHA İYİ
Between bitviin ARASINDA
Beyond biyand ÖTESİNDE
Bicycle baysikl BİSİKLET
Big big BÜYÜK
Bike bayk BİSİKLET
Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
Bin bin KAP
Bind baynd BAĞLAMAK
Bird börd KUŞ
Birth börth DOĞUM
Biscuit biskit BİSKÜVİ
Bishop bişıp PİSKOPOS
Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
Bite bayt ISIRMAK
Black blek SİYAH
Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
Blank blenk BOŞLUK
Blanket blenkıt BATTANİYE
Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
Bless bles (Tanrı’dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
Blind blaynd KÖR
Block blok BLOK
Blood blad KAN
Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ
Bluff blaf BLÖF
Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
Boast boust ÖVÜNMEK
Boat bout BOT;SANDAL
Body badi GÖVDE;VÜCUT
Boil boıl KAYNAMAK
Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
Bomb bomb BOMBA
Bone boun KEMİK
Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
Book buk KİTAP
Book buk YER AYIRTMAK
Border bordır SINIR
Bore bor CAN SIKMAK
Ceremony serımıni SEREMONİ
Certain sörtın KESİN,BELİRLİ,  EMİN OLMAK
Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA
Chain çeyn ZİNCİR
Chair çeır İSKEMLE
Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Chalk çolk TEBEŞİR
Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
Champion çempiın ŞAMPİYON
Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
Chance çens ŞANS, FIRSAT
Change çeync 1.DEĞİŞMEK  2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
Character kerıktır KİŞİLİK
Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
Charm çarm ÇEKİCİLİK
Charming çarming ÇEKİCİ
Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
Cheap çiip UCUZ
Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
Check çek KONTROL ETMEK
Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
Cheese çiiz PEYNİR
Chemical kemıkl KİMYASAL
Cherry çeri KİRAZ
Chess çes SATRANÇ
Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
Chicken çikın PİLİÇ
Chief çif ŞEF
Child çayld ÇOCUK
Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
Chin çin ÇENE
Choose çuz SEÇMEK
Christian krisçın HIRİSTİYAN
Church çörç KİLİSE
Cigarette sigıret SİGARA
Cinema sinıma SİNEMA
Circle sörkl 1.ÇEMBER  2.GRUP (ÇEVRE)
Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
Circus sörkıs SİRK
Citizen sitizn YURTTAŞ
City siti KENT;SİTE
Civic sivik 1.KENTE AİT 2.’CIVIC DUTY’: YURTTAŞLIK GÖREVİ
Civil sivl SİVİL
Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
Clasp klasp SIKICA TUTMAK
Class klas SINIF
Classic klesik KLASİK
Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN  2.(ortalığı) TOPLAMAK
Clerk klark MEMUR
Clever klevır AKILLI
Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
Clock klok SAAT
Close klous YAKIN
Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
Cloud klaud BULUT
Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
Coal kol KÖMÜR
Coat kout PALTO
Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
Coffee kafi KAHVE
Coffin kofin TABUT
Coin koin MADENİ PARA
Cold kould SOĞUK
Collar kolır YAKA, TASMA
Collect kolekt TOPLAMAK
Colour kalır RENK
Comb kom TARAK
Come kam GELMEK
Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
Command komand KUMANDA ETMEK
Commence kımens BAŞLAMAK
Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
Community komüniti TOPLUM
Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
Compass kampıs 1.PUSULA  2.PERGEL
Compete kımpiit YARIŞMAK
Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK  2.ÜZÜLMEK
Concert kansıt KONSER
Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
Condition kındişın DURUM, ŞART
Confess kınfes İTİRAF ETMEK
Confidence konfidıns GÜVEN
Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
December dısembır ARALIK (ayı)
Decide disayd KARAR VERMEK
Decision dısijn KARAR
Declare dikleır AÇIKLAMAK
Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
Deed diid 1.EYLEM  2.TAPU
Deep diip DERİN
Deer diır GEYİK
Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
Defence difens SAVUNMA, DEFANS
Defend difend SAVUNMAK
Definite defınit KESİN, BELİRLİ
Degree dıgrii DERECE
Delay dıley GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
Delicate delikıt NAZİK
Delicious dılişıs LEZZETLİ
Delight dılayt HOŞNUTLUK
Delightful dılaytful HOŞNUT EDİCİ
Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
Demand dimend İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
Demonstration demonstreyşın GÖSTERİ
Dentist dentist DİŞÇİ
Deny dınay İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
Depart dıpart AYRILMAK
Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
Deposit dıpozıt DEPOZİT
Depress dıpres BUNALTMAK
Depth depth DERİNLİK
Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
Design dızayn DİZAYN
Desire dızayr ARZU
Desk desk SIRA;MASA
Despair dıspeır ÜMİTSİZLİK
Dessert dızört TATLI (yiyecek)
Destroy dıstroy YIKMAK
Destruction dıstrakşın YIKIM
Detail diteyl AYRINTI, DETAY
Determined dıtörmind AZİMLİ
Develop dıvelop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
Development dıvelopmınt GELİŞME
Devil devl ŞEYTAN
Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
Dictator dıkteytır DİKTATÖR
Dictionary dikşınri SÖZLÜK
Die day ÖLMEK
Difference difrıns AYIRIM, FARK
Different dıfrınt FARKLI
Difficult dıfıkılt ZOR
Dig dig KAZMAK
Dinner dinır AKŞAM YEMEĞİ
Diploma dıploumı DİPLOMA
Diplomat dıplımat DİPLOMAT
Direct dırekt 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
Direction dırekşn YÖN
Director dırektır DİREKTÖR
Dirt dört KİR
Dirty dörti KİRLİ
Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
Disc disk DİSK
Disc-Jockey disk cokey DİSCOKEY
Discipline disiplin DİSİPLİN
Discover diskavır KEŞFETMEK
Discuss dıskas TARTIŞMAK
Disease diziiz HASTALIK
Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
Disobey disıbey İTAAT ETMEMEK
Display displey GÖSTERMEK
Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
Distance distıns UZAKLIK
Distant distınt UZAK
Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
Distribute distribüut DAĞITMAK
District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
Division divijn BÖLÜM
Dizzy dizi BAŞ DÖNMESİ
Do do YAPMAK
Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
Doctor daktır DOKTOR
Document dokümınt DOKÜMAN
Dog dog KÖPEK
Doll dol OYUNCAK BEBEK
Domestic dımestik EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
Donkey donki EŞEK
Door door KAPI
Double dabl ÇİFT
Exchange ıksçeync DEĞİŞ TOKUŞ
Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
Exclude eksklud DIŞLAMAK
Excuse eksküuz 1.AFFETMEK  2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
Exercise eksısayz EGZERSİZ
Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
Expense ekspens MASRAF
Expensive ekspensiv PAHALI
Experience ıkspiriıns TECRÜBE
Expert ekspört BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
Express ıkspres İFADE ETMEK
Expression ıkspreşın İFADE
Extend ıkstend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
Extension ıkstenşn GENİŞLETME, BÜYÜTME
Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
Extract ıkstekt ÇEKİP ÇIKARTMAK
Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
Eye ay GÖZ
Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
Factory fektri FABRİKA
Fade feyd SOLMAK
Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
Faith feyth 1.İNANÇ  2.GÜVENMEK
Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK
Fall fol 1.DÜŞMEK  2.SONBAHAR (AmE)
False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK
Family femıli AİLE, FAMİLYA
Famous feymıs ÜNLÜ
Fanatic fınıtik FANATİK
Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI
Far far UZAK
Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
Farm fam ÇİFTLİK
Farther fardır DAHA UZAK
Fashion feşn MODA
Fast fast HIZLI
Fasten fasn BAĞLAMAK
Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
Fate feyt KADER
Father fadır BABA
Fault folt KUSUR
Faultless foltlıs KUSURSUZ
Faulty folti KUSURLU
Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK
Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI
Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ
Fear fiır KORKU
Fearful fiıfl KORKUTUCU
Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
February february ŞUBAT
Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
Feed fid BESLEMEK
Feel fiil HİSSETMEK
Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
Female fimeyl DİŞİ
Fence fens ÇİT
Fetch feç GİDİP GETİRMEK
Fever fivır ATEŞ (vücut)
Few füu AZ, BİR KAÇ
Field fiild ALAN
Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
Fill fil DOLDURMAK
Film film FİLM
Final faynl SON
Finally faynıli SONUNDA
Finance faynens FİNANS
Find faynd BULMAK
Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK  2.PARA CEZASI
Finger fingır PARMAK
Finish finiş BİTİM, BİTMEK
Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
Firm förm 1.SERT 2.FİRMA
First först BİRİNCİ, İLK
Fish fiş BALIK
Fit fit 1.UYMAK, UYGUN  2.ANİ HASTALIK
Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
Flag fleg BAYRAK
Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
Flame fleym ALEV
Flash fleş FLAŞ
Flat flet 1.DÜZ  2.DAİRE (apartman katı)
Flavour fleyvır TAT
Flesh fleş ET (derinin altındaki)
Flight flayt UÇUŞ
Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
Flock flok SÜRÜ
Grain greyn TANECİK ( kum,buğday v.s.)
Grand grend BÜYÜK, ZEVKLİ
Grape greyp ÜZÜM
Grasp grasp SIKICA TUTMAK
Grass gres 1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
Grave greyv 1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
Great greyt BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
Green griin 1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
Greeting griiting KUTLAMA
Grey grey GRİ
Grill gril GRİL
Grip grip SIKICA TUTMAK
Grocer grousır BAKKAL
Ground graund YER, TOPRAK
Group gruup GURUP, TOPLULUK
Grow grow BÜYÜMEK, YETİŞMEK
Guard gard KORUMAK
Guerrilla gırilı GERİLLA
Guess ges TAHMİN ETMEK
Guest gest KONUK
Guide gayd REHBER, REHBERLİK ETMEK
Guilt gilt SUÇ, KABAHAT
Gum gam 1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
Gun gan SİLAH
Habit hebit ALIŞKANLIK
Hail heyl DOLU (yağış)
Hair heyr 1.SAÇ  2.HAYVAN TÜYÜ
Half half YARIM
Hall hol HOL
Hammer hemır ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
Hand hend EL
Handbag hendbeg EL ÇANTASI (kadınların)
Handkerchief hengırçif MENDİL
Handle hendıl 1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
Handsome hendsım YAKIŞIKLI
Handwriting hendrayting EL YAZISI
Hang heng ASMAK
Hangar hengır HANGAR
Happy hepi MUTLU
Harbour harbır LİMAN
Hard hard SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
Hardly hardli ZORLA, İYİ DEĞİL
Harm harm ZARAR,KÖTÜLÜK
Harmful harmful ZARARLI
Harvest harvıst HASAT
Haste heyst HIZ, ACELE
Hat het ŞAPKA
Hate heyt NEFRET
Have hev SAHİP OLMAK
Hawk hovk 1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
Hazard hezırd TEHLİKE, RİSK
Head hed BAŞ, KAFA
Headache hedeyk BAŞ AĞRISI
Health helth SAĞLIK
Healthy helthi SAĞLIKLI
Hear hiir DUYMAK
Heart hart 1.KALP  2.KUPA (oyun kartlarında)
Heat hiit ISI
Heater hiitır ISITICI
Heaven hevın CENNET
Heavy hevi AĞIR
Heel hiıl TOPUK
Height hayt YÜKSEKLİK
Heir eır MİRASÇI
Hell hel CEHENNEM
Help help YARDIM, YARDIM ETMEK
Hen hen DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
Here hiır BURASI, BURADA, BURAYA
Hero hiro KAHRAMAN
Hesitate heziteyt DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
Hiccup hikap HIÇKIRIK
Hide hayd SAKLANMAK, SAKLAMAK
High hay YÜKSEK
Hijack haycek KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
Hijacker haycekır KORSAN, EŞKIYA
Hill hil TEPE, YOKUŞ
Hire hayır KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
History histri TARİH
Hit hit DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
Hitch-Hike hiçhayk OTOSTOP YAPMAK
Hobby hobi HOBİ
Hold hold TUTMAK, KAVRAMAK
Hole hol DELİK
Holiday holidey TATİL GÜNÜ
Hollow halou BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
Home hom EV, YUVA
Homesick houmsik SILA HASRETİ
Honest anıst DÜRÜST
Honey hani BAL
Honeymoon hanimuun BALAYI
Honour anır ONUR
Hop hap SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
Hope houp UMUT
Hopeless houplıs UMUTSUZ
Horizon hırayzın UFUK
Horn horn 1.BOYNUZ 2.KORNA
Horrible haribl KORKUNÇ
Horse hors AT
Hospital haspitl HASTANE
Host houst EV SAHİBİ (konukları olan)
It it O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
Jail jeyl HAPİS
Jam cem 1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK  (tfaffic jam )
January cenueri OCAK ( ayı )
Jaw cov 1.ÇENE KEMİĞİ  2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
Jazz cez CAZ
Jealous celıs KISKANÇ
Jet cet JET, FIŞKIRMAK
Jewel cuıl MÜCEVHER
Job cab İŞ
Join coin BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
Joint coint BİRLEŞİK
Joke couk ŞAKA
Jolly coli ÇOK
Journal cöönl GAZETE,DERGİ
Journalist cönılist GAZETECİ
Journey cööni YOLCULUK
Joy coy MUTLULUK,EĞLENCE
Judge cac 1.HAKİM  2.YARGILAMAK
Judgement cacmınt YARGI
Juice cuis SU (meyve suyu v.s.)
July culy TEMMUZ
Jump camp SIÇRAMAK, ATLAMAK
June cuun HAZİRAN
Jury cüri JÜRİ
Just cast 1.YALNIZ  2.HEMEN ŞİMDİ
Justice castis ADALET
Keep kiip KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
Key kii ANAHTAR
Kick kik TEKME, TEKMELEMEK
Kid kid 1.ÇOCUK  2.DALGA GEÇMEK  3.GENÇ KEÇİ
Kill kil ÖLDÜRMEK
Kind kaynd 1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
King king KRAL
Kingdom kingdım KRALLIK
Kiss kis ÖPÜCÜK, ÖPMEK
Kitchen kiçın MUTFAK
Knee nii DİZ, DİZ ÇÖKMEK
Knife nayf BIÇAK
Knock nok VURMAK (kapıya vurmak)
Knot not DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
Know nou BİLMEK
Knowledge navlıc BİLGİ
Labour leybır İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
Lack lek EKSİKLİK
Ladder ledır MERDİVEN
Lady leydi HANIMEFENDİ
Lake leyk GÖL
Lamb lemb KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
Lame leym TOPAL
Lamp lemp LAMBA
Land lend KARA,ARAZİ
Land lend İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
Landlady lendleydi EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
Language lengwıc DİL ( yabancı dil v.b )
Large larc GENİŞ
Last lest SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
Last lest DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
Late leyt 1.GEÇ  2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
Laugh laf GÜLMEK
Laundry londri YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
Lavatory levıtri TUVALET
Law lou YASA, KANUN
Lawful lofl YASAL
Lawyer louyır AVUKAT
Lay ley KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
Lazy leyzi TEMBEL
Lead led 1.KURŞUN (metal)  2.KURŞUN KALEM UCU
Lead liid ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK,  YOL GÖSTERMEK
Leader liidır ÖNDER, LİDER
Leadership liidışip ÖNDERLİK
Leaf liif YAPRAK
Lean liin 1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
Learn lörn ÖĞRENMEK
Least liist EN AZ
Leather ledır DERİ
Leave liiv TERK ETMEK
Left left 1.SOL 2.KALAN
Leg leg BACAK
Legacy legisi MİRAS
Legal ligl YASAL
Lemon lemın LİMON
Lend lend ÖDÜNÇ VERMEK
Lens lenz LENS
Less les DAHA AZ
Lesson lesn DERS
Let let BIRAKMAK
Letter letır MEKTUP, HARF
Letter Box letır baks MEKTUPLUK
Level levl DÜZEY, SEVİYE
Liberal libırıl LİBERAL
Liberty libırti SERBEST OLMAK
Library laybrıri KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
Licence laysıns LİSANS (ehliyet v.b )
Lie laı YALAN, YALAN SÖYLEMEK
Lie laı YATMAK
Life layf YAŞAM, HAYAT
Lift lift 1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
Light layt 1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
Like layk 1. HOŞLANMAK  2.GİBİ
Middle midl ORTA
Midnight midnayt GECE YARISI (24:00)
Military militıri ASKERİ
Milk milk SÜT
Mill mil 1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
Mimic mimik TAKLİT ETMEK (birini)
Mind maynd AKIL
Mind maynd BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
Mine mayn 1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
Minimum minımum ENAZ
Minister minıstır 1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
Minority maynorıti AZINLIK
Minus maynıs EKSİ  ( – )
Minute mınıt 1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
Minor maynır ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
Mirror mirır AYNA
Miss mis 1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
Miss mis BAYAN
Missile misayl FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
Mission mişn ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
Mistake misteyk HATA
Misunderstand misandırstend YANLIŞ ANLAMAK
Mix miks KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
Model madl MODEL (model araba,manken v.b)
Moderate madırıt ILIMLI, ORTADA
Modern madn MODERN, ÇAĞDAŞ
Modest modıst ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
Moment moumınt AN
Monday mondey PAZARTESİ
Money mani PARA
Monkey manki MAYMUN
Month manth AY (takvim ayı)
Moon muun AY
More mor DAHA FAZLA
Morning morning SABAH
Mosque mosk CAMİ
Most moust EN ÇOK
Mother madır ANNE
Motor moutır MOTOR
Mountain mauntın DAĞ
Mouse maus FARE
Mouth mauth AĞIZ
Move muuv HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
Movement muuvmınt HAREKET
Much maç ÇOK (miktarca)
Mud mad ÇAMUR
Murder mördır CİNAYET
Music müuzik MÜZİK
Must mast ZORUNLULUK
My may BENİM
Mystery mıstri ESRAR, BİLİNMEZLİK
Nail neyl 1.TIRNAK  2.ÇİVİ
Name neym İSİM
Narrow nerou DAR
Nation neyşın ULUS
National neyşınl ULUSAL
Native neytiv YERLİ (her native language)
Natural neçrıl DOĞAL
Nature neyçır DOĞA
Near niır YAKIN
Necessary nesısıri GEREKLİ
Necessity nısesiti GEREKLİLİK
Neck nek BOYUN, ENSE
Need niid GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
Needle niidl İĞNE, ŞİŞ
Neglect nıglekt İHMAL ETMEK
Neighbour neybır KOMŞU
Neither niidır HİÇBİRİ
Neither…Nor… naydır..nor.. NE O..NE ÖBÜRÜ
Nephew nevüuu YEĞEN (erkek)
Nervous nörvıs SİNİRLİ
Nest nest YUVA, KUŞ YUVASI
Net net 1.AĞ  2.NET (brütün tersi)
Never never HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
Nevertheless nevedıles BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
New nuu YENİ
News nüuz HABER
Newspaper nüuspeypır GAZETE
Next nekst EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
Nice nays HOŞ
Niece niis YEĞEN (kız)
Night nayt GECE
Nil nil SIFIR, BOŞLUK
No no HAYIR
Noble noubl SOYLU
Nobody noubadi HİÇ KİMSE
Noise noiz GÜRÜLTÜ
None nan HİÇBİRİSİ
Noon nuun ÖĞLE ZAMANI
Normal normıl NORMAL
North north KUZEY
Nose nouz BURUN
Not nat DEĞİL
Note not 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
Nothing nathing HİÇBİR ŞEY
Notice noutis DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
November novembır KASIM
Now nau ŞİMDİ
Nowadays nauıdeyz BUGÜNLERDE
Nowhere nouweır HİÇ BİRYER
Pear peır ARMUT
Peculiar pıküliır GARİP
Pen pen 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
Penalty penılti CEZA
Pencil pensl KURŞUN KALEM
People piipl HALK
Pepper pepır BİBER
Per pör HER
Perfect pörfekt KUSURSUZ, YETKİN
Perform pörform 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
Performance pörformıns PERFORMANS
Perhaps pörheps BELKİ
Permission pörmişn İZİN
Permit pörmit 1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
Person pörsın KİŞİ
Personality pörsınelıti KİŞİLİK
Persuade pörsweyd İKNA ETMEK
Petrol petrıl PETROL
Phone foun TELEFON
Photo foutou FOTOĞRAF
Piano pieno PİYANO
Pick pik TOPLAMAK, SEÇMEK
Pickpocket pikpakıt YANKESİCİ
Picnic piknik PİKNİK
Picture pikçır RESİM
Pie pay PASTA, BÖREK
Piece piis PARÇA
Pig pig DOMUZ
Pigeon picın GÜVERCİN
Pile payl ÜST ÜSTE KOYMAK
Pill pil HAP
Pilot paylıt PİLOT
Pin pin TOPLU İĞNE
Pine payn ÇAM
Pineapple paynepl ANANAS
Pink pink PEMBE
Pipe payp 1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
Place pleys YER, YERLEŞTİRMEK
Plain pleyn AÇIK, ORTADA, DÜZ
Plan plen PLAN, PLANLAMAK
Plane pleyn UÇAK
Plant plent 1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK  2.FABRİKA, TESİS
Plantation plenteyşn EKİLİ YER
Plate pleyt TABAK
Play pley 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
Player pleyır OYUNCU, ÇALAN
Pleasant pleznt KEYİFLİ, ZEVKLİ
Please pliiz 1.LÜTFEN  2.MUTLANDIRMAK
Pleasure plejır ZEVK
Plenty plenti ÇOK SAYIDA
Plough plau TOPRAĞI SÜRMEK
Plug plag FİŞ, BANYO TIKACI
Plus plas ARTI
Pocket pakıt CEP
Poem poım ŞİİR
Poet poıt ŞAİR, OZAN
Poetry poıtri ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
Point point NOKTA, UÇ
Poison poizın ZEHİR
Police pıliis POLİS
Policy palısi 1.POLİÇE  2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
Polish poliş PARLATMAK
Polite pılayt KİBAR
Political pılitikl POLİTİK
Politician polıtişın POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
Politics palitiks POLİTİK
Pool puul HAVUZ
Poor puur 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
Population papüleyşn NÜFUS
Pork pork DOMUZ ETİ
Port port LİMAN
Position pızişn DURUM, KONUM
Positive pazitiv 1.EMİN, KESİN  2.OLUMLU
Possess pızes SAHİP OLMAK
Possession pızeşn SAHİPLİK
Possibility pasıbilıti OLASILIK
Possible pasıbl OLASI, MÜMKÜN
Post poust 1.POSTA  2.İŞARET  3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
Postpone pospon ERTELEMEK
Pot pot TENCERE
Potato poteyto PATATES
Pour poor DÖKMEK, AKITMAK
Powder paudır TOZ, PUDRA
Power pauır GÜÇ
Powerful pauıfl GÜÇLÜ
Practical prektikl PRATİK
Practice prektis ALIŞTIRMA
Practise prektis ALIŞTIRMA YAPMAK
Praise preyz ÖVMEK
Pray prey DUA ETMEK
Preach priiç VAAZ VERMEK
Predict prıdikt TAHMİN ETMEK
Prefer prıför YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
Pregnant pregnınt HAMİLE
Prejudice precıdis ÖNYARGI
Preparation prepıreyşn HAZIRLIK
Prepare prıpeır HAZIRLAMAK
Presence prezns VARLIK(bir yerde varlığı )
Present preznt BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
Recommend rekımend TAVSİYE ETMEK
Record rekord 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
Recover rikavır 1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
Red red KIRMIZI, KIZIL
Reduce rıdyus AZALTMAK
Reflect riflekt YANSITMAK
Refuge refüuc REFÜJ, GÜVENLİ YER
Refugee refyucii TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
Refuse refyuz REDDETMEK
Regard rigard 1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
Regret rigret ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
Regular regulır DÜZENLİ, OLAĞAN
Reject ricekt KABUL ETMEMEK
Relation rıleyşn 1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
Relationship rıleyşnşip İLİŞKİ, İLETİŞİM
Relative relıtiv 1.AKRABA 2.GÖRECELİ
Relax rileks RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
Release rilis SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
Relief rıliif RAHATLAMA
Relieve rıliiv UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
Religion rılicın DİN
Remain rımeyn 1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
Remark rımark BELİRTMEK, AÇIKLAMA
Remarkable rımarkıbl DİKKATE DEĞER
Remember rimembır UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
Remind rimaynd ANIMSATMAK
Remote rimuut UZAK
Remove rimuuv UZAKLAŞTIRMAK
Rent rent KİRALAMAK
Repair ripeır ONARMAK
Repay rıpey GERİ ÖDEMEK
Repeat rıpiit TEKRARLAMAK
Replace rıpleys YENİDEN YERLEŞTİRMEK
Replacement rıpleysmınt YERLEŞTİRME
Reply rıplay YANITLAMAK, YANIT
Report riport RAPOR,  RAPOR ETMEK
Represent reprızent TEMSİL ETMEK
Representative reprızentıtiv TEMSİLCİ
Republic rıpablik CUMHURİYET
Request rikuest RİCA ETMEK, RİCA
Require rikuayır GEREKSİNMEK
Rescue reskuu KURTARMAK
Reserve rizörv 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
Resign rizayn İSTİFA ETMEK
Resist rızist KARŞI KOYMAK
Respect rıspekt SAYGI DUYMAK
Respectable rıspektıbl SAYGIDEĞER
Responsible rıspansıbl SORUMLU
Rest rest DİNLENMEK
Rest rest GERİYE KALAN
Restaurant restrant RESTORAN, LOKANTA
Result rizalt SONUÇ
Retire ritayır EMEKLİ OLMAK
Return ritörn GERİ DÖNMEK
Revenge rivenc ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
Reward riword ÖDÜL
Rib rib KABURGA
Ribbon ribın KURDELA, ŞERİT
Rice rays PİRİNÇ
Rich riç ZENGİN
Ride raıd ATA,BİSİKLETE BİNMEK
Ridiculous ridikulıs GÜLÜNÇ, SAÇMA
Right rayt 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
Ring ring YÜZÜK, HALKA
Ring ring ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
Ripe rayp OLGUN, HAM DEĞİL
Rise rayz YÜKSELMEK
Risk risk RİSK
Risky riski RİSKLİ
River rivır NEHİR
Road roud YOL
Roar roor KÜKREME
Roast roust ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
Rob rob 1.SOYGUN YAPMAK
Rock rak 1.KAYA  2.SALLANMAK
Role roul ROL
Roll rol YUVARLANMAK
Roof ruuf ÇATI
Room ruum ODA
Root ruut KÖK
Rope roup HALAT, İP
Rose rouz 1.GÜL 2.PEMBE
Rough raf KABA
Round raund YUVARLAK
Row rou 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
Row rou KÜREK ÇEKMEK
Royal royıl KRALİYETE AİT
Rub rab SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
Rubbish rabiş 1.ÇÖP 2.SAÇMA
Rude ruud KABA
Rule ruul 1.YÖNETMEK 2.KURAL
Ruler ruulır 1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ  2.CETVEL
Rumble rambl GÜRLEMEK
Run ran 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
Runaway ranıwey 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
Rush raş ÇABUK DAVRANMAK
Sabotage sebıtaj SABOTAJ
Sack sek ÇUVAL
Sack sek KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
Sad sed ÜZGÜN, MUTSUZ
Sigh say DERİN NEFES ALMAK
Sight sayt GÖRÜŞ
Sign sayn 1.İŞARET 2.İMZALAMAK
Signal signıl SİNYAL VERMEK, SİNYAL
Signature signıçır İMZA
Silence saylıns 1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
Silent saylınt SESSİZ, SAKİN
Silk silk İPEK
Simplify simplifay BASİTLEŞTİRMEK
Sin sin GÜNAH
Since sins ŞİMDİYE KADAR
Since sins 1.’…DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
Sing sing ŞARKI SÖYLEMEK
Single singl 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
Sink sink 1.BATMAK 2.EVYE
Sir sör EFENDİ
Sister sistır 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
Sit sit OTURMAK
Situation siçueyşn DURUM
Size sayz BÜYÜKLÜK
Skate skeyt BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
Skateboard skeytboord KAY KAY
Skeleton skelıtın İSKELET
Ski skii KAYAK, KAYAK YAPMAK
Skill skil YETENEK
Skin skin DERİ
Skirt skört ETEK
Sky skay GÖKYÜZÜ
Slang sleng ARGO
Slave sleyv KÖLE
Sleep sliip UYUMAK, UYKU
Sleepy sliipi UYKULU, SAKİN
Sleeve sliiv ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
Slide slayd KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
Slide slayd DİA, SLAYT
Slight slayt ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
Slim slim İNCE, ZAYIF
Slim slim ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
Slip slip YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
Slope sloup EĞİM
Slow slou YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
Small smol KÜÇÜK, UFAK
Smash smeş ÇARPIP KIRMAK
Smell smel KOKU, KOKLAMAK
Smile smayl GÜLÜMSEMEK
Smoke smouk 1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
Smooth smuuth DÜZGÜN, YUMUŞAK
Snail sneyl SÜMÜKLÜBÖCEK
Snake sneyk YILAN
Sneeze sniiz HAPŞIRMAK
Sniff snif BURNUNU ÇEKMEK
Snore snoor HORLAMAK
Snow snou KAR
So sou 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
Soap soup SABUN
Society sısayıti SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
Socket sakıt SOKET, PRİZ
Sofa soufı DİVAN , SOFA
Soft soft YUMUŞAK
Soil soil TOPRAK
Soldier soulcır ASKER
Solemn salım 1.CİDDİ 2.BAYILTICI
Solid solid KATI, SERT
Solve solv ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
Some sam 1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
Somebody sambadi BİRİSİ
Someone samwan BİRİ
Sometimes samtaymz BAZEN
Somewhere samweır BİR YER
Son san ERKEK ÇOCUK, OĞUL
Song song ŞARKI
Soon suun YAKINDA (zaman açısından)
Sore soor AĞRI VERİCİ
Sorrow sarou ÜZÜNTÜ
Sorry sori ÜZGÜN
Sort sort ÇEŞİT
Sort sort SIRALAMAK
Soul soul RUH
Sound saund 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
Sound saund GİBİ GELMEK
Soup suup ÇORBA
Sour sauır EKŞİ
Source soors KAYNAK
South sauth GÜNEY
Sow sou TOPRAĞA EKMEK
Space speys 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
Spade speyd 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
Spare speyr EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
Speak spiik KONUŞMAK
Special speşl 1.ÖZEL 2.EN İYİ
Speech spiiç KONUŞMA
Speed spiid HIZ, HIZLI GİTMEK
Spell spel 1.HARFLERİ SÖYLEMEK  2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
Spend spend PARA HARCAMAK, HARCAMAK
Spirit spırit 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
Spite spayt 1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
Splendid splendid NEFİS, HARİKA
Split split İKİYE BÖLMEK
Spoil spoil 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
Spoon spuun KAŞIK
Swim swim YÜZMEK
Swing swing 1.SALLANMAK  2.GÜÇLÜ RİTİM
Switch swiç AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
Sword sood KILIÇ
Symbol simbl SEMBOL
System sistım SİSTEM
Table teybl 1.MASA 2.TABLO,LİSTE
Tail teyl KUYRUK (kedi,uçak v.b)
Tailor teylır TERZİ
Take teyk TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
Talk tolk KONUŞMA, KONUŞMAK
Talkative tolkıtiv KONUŞKAN
Tall tool UZUN
Tame teym EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
Tank tenk 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
Tap tep 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
Tape teyp BANT, SELOTEYP
Task task GÖREV
Taste teyst TATMAK, TAD
Tax teks VERGİ
Taxi teksi TAKSİ
Tea tii ÇAY
Teach tiiç ÖĞRETMEK
Teacher tiiçır ÖĞRETMEN
Team tiim TAKIM, GRUP
Tear tiır 1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
Telegram telıgrem TELGRAF
Telephone telıfoun TELEFON
Telescope telıskoup TELESKOP
Television telıvijn TELEVİZYON
Tell tel ANLATMAK, SÖYLEMEK
Temper tempır 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
Temperature temprıçır SICAKLIK
Tender tendır 1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
Term törm 1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER  3.SÖMESTR
Terrible terıbl KORKUNÇ, KÖTÜ
Terrific tırifik 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
Terror terır 1.BÜYÜK KORKU  2.TERÖR
Test test SINAMAK, DENEMEK, TEST
Than den …DEN …DAN EKİ
Thank thenk TEŞEKKÜR ETMEK
That det O
Theatre thiıtır TİYATRO
Their theır ONLARIN
Them them ONLARI
Then then 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
There theer 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
Therefore deırfoor DOLAYISIYLA
These diiz BUNLAR
They dey ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
Thick thik 1.KALIN 2.SIK
Thief thiif HIRSIZ
Thin thin İNCE
Thing thing ŞEY
Think think DÜŞÜNMEK
Thirsty thörsti SUSAMIŞLIK, SUSATAN
This dis BU
Thorough tharou 1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
Those douz ONLAR
Though dou NEDENSE
Thought thoot DÜŞÜNCE
Thread thred İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
Threat thret TEHTİD
Threaten thretın TEHTİD ETMEK
Throat throut GIRTLAK, YEMEK BORUSU
Through thruu İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
Throw throu FIRLATMAK
Thunder thandır GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Thunderstorm thandıstorm FIRTINA
Thursday thözdey PERŞEMBE
Thus das BÖYLE, BÖYLECE
Ticket tikıt BİLET
Tidy taydi DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
Tie tay 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
Tight tayt SIKI, KOLAY AÇILMAZ
Till til 1.KADAR 2.YAZAR KASA
Time taym 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
Timetable taymteybıl (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
Tin tin 1.TENEKE 2.KONSERVE
Tip tip 1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK  2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
Tire tayır YORMAK
Tired tayırd YORGUN
Tissue tişuu KAĞIT MENDİL
Title taytl 1.BAŞLIK  2.UNVAN
To tu ..e KADAR
Toast toust 1.TOST, TOST YAPMAK  2.KADEH KALDIRMAK
Tobacco tıbakou TÜTÜN
Today tıdey BUGÜN
Toe tou AYAK BAŞ PARMAĞI
Together tıgedır BİRLİKTE
Tomorrow tımarou YARIN
Tongue tang DİL
Tonight tınayt BU GECE
Too tuu 1.ÇOK 2….DE …DA EKİ
Tooth tuuth DİŞ
Top tap EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
Topic tapik KONU
Total toutıl TOPLAM
Totally toutıli BÜTÜNÜYLE
Touch taç DOKUNMAK
Vision vijn GÖRÜŞ, İMGE
Visit vizit ZİYARET ETMEK
Visitor vizitır ZİYARETÇİ, KONUK
Vocabulary vıkebyulıri KELİME DAĞARCIĞI
Voice vois SES
Volume volyum HACİM
Vote vout OY VERMEK, OY
Voyage voyıc DENİZ YOLCULUĞU
Vulgar valgır KABA, İLKEL
Wage weyc SAAT ÜCRETİ
Wait weit BEKLEMEK
Waiter weytır GARSON
Wake weyk UYANMAK, UYANDIRMAK
Walk wolk YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
Wall wool DUVAR
Wander wandır DOLAŞMAK
Want wont İSTEMEK, İSTEK
War wor SAVAŞ
Warm worm 1.ILIK, ILINDIRMAK  2.SEVECEN
Warn worn UYARMAK
Wash woş 1.YIKAMAK   2.KİRLİ ÇAMAŞIR
Waste weyst 1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN  2.BOŞA HARCAMAK
Watch woç 1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK  2.KOL SAATİ
Water wotır SU, SULAMAK
Waterfall wotırfol ŞELALE
Wave weyv 1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA  2.EL SALLAMAK
Way wey YOL, ROTA, YÖN
We wi BİZ
Weak wiik ZAYIF,ERKSİZ
Wealth welth SERVET
Weapon wepın SİLAH
Wear weır GİYMEK
Weather wedır HAVA;İKLİM
Wednesday wenzdey ÇARŞAMBA
Week wiik HAFTA
Weigh weit AĞARLIK, TARTMAK
Welcome welkam 1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
Well wel 1.İYİ 2.KUYU
Well-Known wel noun ÜNLÜ, BİLİNEN
West west BATI
Wet wet NEMLİ
What wat NE
Whatever watevır HERNEYSE
When wen NE ZAMAN
Whenever wenevır 1.HERHANGİ BİR ZAMAN  2.NE ZAMAN Kİ …
Where weır NEREYE, NEREDE
While wayl BU ARADA
Whip wip KIRBAÇ
Whistle wisl ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
White wayt BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
Who hu KİM
Whoever huevır HERKİMSE
Whole houl TÜM, BÜTÜN  WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
Whose huuz KİMİN
Why way NEDEN, NİÇİN
Wide wayd 1.GENİŞ  2.KENARDAN KENARA
Widow wıdou DUL

En çok kullanılan ingilizce kelimler anlamları, ingilizce günlük konuşma için kelime okunuşları, KPDS, IELTS, TOEFL

http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_English_words

Emre Özcan 2016-09-15T11:26:49+00:00

About the Author: Emre Özcan

Emre Özcan 1984'de herhangi bir şeye tepki olarak doğdu. İkizler burcu bir bilişim çalışanı. İnsan ilişkileri,futbol,internet,sosyal medya,felsefe ve dini konularla ilgilenmeyi çok seviyor. Şimdilik Ataşehir'de tek başına yaşıyor zengin olunca Cihangir'e taşınacak.

Lütfen yorumlarınızla desteklemekten çekinmeyin

%d blogcu bunu beğendi: